Ange ditt sökord

Foto: Jan kranendonk / Shutterstock.com

Foto: Jan kranendonk / Shutterstock.com

Nytt team för barn som råkat ut för hjärnskada

Ibland kan barn som fått en hjärnskada få bestående problem som till exempel minnessvårigheter. Nu har ett nytt team bildats inom Stockholms läns landsting och som ska ge stöd och behandling till dessa barn.

Annons:

Orsaken till hjärnskadan kan vara en olycka, ett slag mot huvudet eller sjukdom. Förutom problem med minnessvårigheterna kan det uppstå problem med att planera och organisera eller problem med koncentration.

Funktionsnedsättningar misstolkas

Det är inte helt ovanligt att den typen av problem misstolkas. Man uppfattar inte de ”osynliga” funktionsnedsättningarna och barnen har svårt att få stöd efter att ha legat på sjukhus.

Det nya specialistteamet startas inom Habilitering & Hälsa och tar emot barn mellan 0-17 år. Barnen som får hjälp har någon varaktig kognitiv svårighet efter en hjärnskada. I teamet ingår logoped, sjukgymnast,  psykolog, arbetsterapeut, kurator och specialpedagog.

Ylva Kruse, chef för Hjärnskadecentret där det nya teamet finns, berättar i ett pressmeddelande att det nya teamet ska kunna ge barnen råd, stöd och behandling. Det får de genom att familjen antingen själva kontaktar Hjärnskadecentret eller att man får remiss dit.

Nytt team, bredare hjälpinsatser

Förutom att på plats kunna ge en mer effektiv hjälpinsats kommer teamet även se till den bredare bilden. Det innebär att hitta bra och fungerande hjälpmedel för barnen och att även ge ett stöd till omgivningen. Det kan röra sig om både stötta föräldrar och närstående och även erbjuda rådgivning tips och samtal.

Man ser även att det ingår att informera exempelvis skolan i form av utbildning och information om hjärnskador, vilka problem som kan uppstå och vilken hjälp som behövs.

Det som skiljer den nya insatsen åt är att man tidigare enbart har kunnat stödja barn med omfattande flerfunktionshinder efter hjärnskada. Då har man fått hjälp via sitt Habiliteringscenter. Nu fokuserar man på att även barn som har kognitiva nedsättningar ska få hjälp genom att inkludera dessa i det nya teamets målgrupp. På så vis  hoppas man kunna hjälpa fler barn som har bestående besvär och men efter hjärnskada.

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: