Nytt system ska öka framkomligheten för utryckningsfordon

Nytt system ska öka framkomligheten för utryckningsfordon

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2017-03-27
Författare: Moa Järefäll

Genom en knapptryckning kan utryckningsfordon varna framförvarande fordon om att lämna fri väg. Systemet, som är utarbetat av en grupp KTH-studenter, hoppas kunna öka både framkomligheten och säkerheten vid utryckningar.

Systemet kallas Evam och testas under våren och sommaren i utryckningsfordon i Stockholm, Göteborg, Blekinge, Gävle och Jönköping. 

Använder befintlig funktion i bilens ljudsystem

Det nya systemet använder sig av RDS-funktionen i bilarnas ljudsystem eller bilradio, vilket är samma system som används när Sveriges radio går ut med trafikinformation. Om funktionen är påslagen så avbryts det man lyssnar på och meddelandet spelas upp. Det spelar ingen roll om man lyssnar på CD, radio eller annat i bilens ljudsystem. 

För personalen i utryckningsfordonen är det bara att trycka på en knapp så sänds ett förinspelat varningsmeddelande iväg till framförvarande trafikanter. Det ska ge ungefär 10-15 sekunders förvarning om att de ska köra åt sidan och lämna fri väg. 

Kan även varna för pågående räddningsinsats

Vilka trafikanter som varningsmeddelandet sänds ut till är kopplat till hastigheten som utryckningsfordonet kör i samt rådande hastighetsbegränsning. Exempel: om utryckningsfordonet kör på en motorväg i hög hastighet sänds varningssignalen upp mot 1 000 meter. Kör utryckningsfordonet på en mindre gata är det dock lämpligare att sända bara 100 meter. Det gör att endast de trafikanter som behöver få informationen meddelas. 

Systemet ska även kunna varna för en pågående räddningsinsats, så som en olycka utmed vägen. Något som upphovsmakarna till systemet menar är en uppskattad funktion bland räddningspersonalen. 

Hoppas kunna vara i bruk 2018

Än så länge används systemet endast på testbasis. För att tas i fullt bruk krävs tillstånd från Post- och telestyrelsen, men ambulanssjukvården i Jönköping hoppas att systemet kan vara på plats under 2018. Med systemet i bruk är förhoppningen att det ger ökad framkomlighet såväl som bättre trafiksäkerhet.

 

Veckans fråga

Hur ofta känner du dig ensam?

Nyhetsbrev

E-postadress