Ange ditt sökord

Den kan komma nya riktlinjer för gravida kvinnor med fetma vad gäller viktuppgång under graviditeten. Foto: Getty Images

Den kan komma nya riktlinjer för gravida kvinnor med fetma vad gäller viktuppgång under graviditeten. Foto: Getty Images

Nya riktlinjer för viktuppgång hos gravida kvinnor med fetma

En ny studie visar att det finns behov av att ompröva de nuvarande riktlinjerna för viktuppgång under graviditet hos kvinnor med fetma och att differentierade riktlinjer kan vara mer lämpliga för olika fetmaklasser. Detta skulle kunna leda till förbättrad hälsa och säkerhet för både mor och barn under graviditeten och förlossningen.

Annons:

Under de senaste åren har det funnits oro kring de befintliga rekommendationerna för viktuppgång under graviditet hos kvinnor med fetma. Forskare har ifrågasatt om dessa riktlinjer är för högt satta och om det behövs differentierade riktlinjer baserat på graden av fetma. En nyligen genomförd studie har försökt besvara dessa frågor och undersöka säkerheten kring viktuppgång under graviditeten hos kvinnor med fetma, där vikten ligger under de nuvarande rekommendationerna eller där det sker en viktminskning.

Forskning kring graviditet och fetma

Studien, som publicerades i en ansedd medicinsk tidskrift, använde data från den Stockholm-Gotländska perinatala kohortstudien och inkluderade gravida kvinnor med fetma (BMI över 30 kg/m2) som födde enstaka barn mellan 2008 och 2015. Forskarna granskade sedan hur viktuppgången under graviditeten påverkade olika utfall, såsom fosterdöd, för tidig födsel, havandeskapsförgiftning och andra komplikationer. Den rekommenderade viktuppgången för kvinnor med fetma är idag 5-9 kilo under hela graviditeten.

Minskad risk vid lägre viktuppgång

Resultaten av studien visade att bland de 15 760 inkluderade graviditeterna med fetma var 13,9 % av dem i fetmaklass 1, 24,9 % i fetmaklass 2 och 33,2 % i fetmaklass 3. För kvinnor med fetmaklass 1 eller 2 visade studien att viktuppgång under graviditeten som var lägre än de nuvarande rekommendationerna inte ökade risken för negativa utfall. Tvärtom visade det sig att kvinnor med fetmaklass 3 hade en minskad risk för dessa utfall om de hade en lägre viktuppgång än rekommenderat eller om de gick ner i vikt under graviditeten.

En av de viktigaste slutsatserna från studien var att de nuvarande riktlinjerna för viktuppgång under graviditeten för kvinnor med fetma kan behöva ses över. Specifikt föreslogs det att den nedre gränsen för rekommenderad viktuppgång kanske bör sänkas eller tas bort helt för kvinnor med fetmaklass 3. Detta skulle kunna leda till mer individualiserade och säkrare riktlinjer för gravida kvinnor med olika grader av fetma.

Finansieringen av studien kom från Karolinska Institutet och Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, vilket understryker vikten av fortsatt forskning och utveckling inom detta område för att förbättra graviditetsvården för kvinnor med fetma.

Läs om illamående vid graviditet.

Läs om halsbränna vid graviditet.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: