Ange ditt sökord

Nya metoder kartlägger autism tidigare

Nya metoder kartlägger autism tidigare

Två nya metoder ska hjälpa personalen på barnavårdcentralen (BVC) att identifiera barn med autism tidigare. År 2010 var det 0,8 procent av alla tvååringar i Göteborg som hade någon form av autismspektrumstörning, vilket var en ökning från tidigare mätningar.

Annons:

Ämnet behandlas i en avhandling från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Författare är Gudrun Nygren, doktorand vid Gillbergcentrum som är världsledande inom forskning om autism. 

Förklaringen till ökningen beror på flera anledningar. En är att kunskapen och medvetenheten om hur autismspektrum kan visa sig har förbättrats. Det gör att fler fall kan upptäckas.

Två screeningmetoder

Trots det är det många som får sin diagnos ställd med flera års fördröjning. Därför har forskarna vid Gillbergcentrum utvärderat en kombination av två metoder, som man kan använda inom barnhälsovården för screening av alla barn i samband med det obligatoriska hälsobesöket på BVC vid 2, 5 års ålder. Metoderna går även att använda tidigare om det skulle finnas misstanke för autismspektrumstörning. 

Den ena metoden kallas M-CHAT och är en vidareutveckling av ett tidigare utvecklat instrument. Metoden grundar sig på frågeformulär och intervjuer med föräldrar för att få in ett brett omfång av hur olika symtom på autismspektrumstörningar kan yttra sig. 

Den andra metoden är utarbetad av Gudrun Nygren och hennes kollegor vid Gillbergcentrum. Den går ut på att personalen på barnavårdcentralen blir utbildade i att observera barnens förmåga till delad uppmärksamhet.  Man brukar då tala om ”joint attention”. 

”Joint attention” svårt för barn med autism

Barn med autism har ofta svårt att anpassa sig till ”joint attention”, något som kan märkas redan från barnets första levnadsår. Barnen har då svårt för att dela uppmärksamheten med andra. Med andra ord har de en bristfällig förmåga att kunna ge och ta respons. Det leder till att kontakten mellan barn med autism och andra människor inte sker på samma villkor. Men tack vare forskarnas utvärderade metoder kan BVC-personalen upptäcka den här sortens beteendeavvikelse i ett tidigare skede.

Sedan 2010 har metoden testats på omkring 5000 barn. Det har skett i samverkan mellan barnhälsovård, Gillbergcentrum, BNK, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus och barnhabiliteringen. Av dessa barn var det 54 stycken som fick hänvisning till fortsatt utredning inom barnneuropsykiatrin, varpå 48 konstaterades ha autismspektrumstörning. De flesta var pojkar, 40 stycken jämfört med 8 flickor.  

Strålande resultat för metoderna

Gudrun Nygren säger att resultaten tyder på finfina egenskaper för de båda screeningmetoderna. Metodkombinationen för screening uppvisar en känslighet på 96 procent. 

Forskarna hoppas nu på att fler barn fortsättningsvis ska kunna diagnosticeras tidigare och få den hjälp som krävs. Screening för autism ingår numera i det ordinarie BVC-programmet för hälsouppföljning i Göteborg. En grundförutsättning är då att personalen på barnavårdcentralen får rätt utbildning, att det finns fungerande rutiner för vidare utredning när misstanke om autism uppstår, samt chans till individanpassade insatser för de barn som behöver dessa.

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: