Ny hjärtakut höjer patientsäkerheten

Ny hjärtakut höjer patientsäkerheten

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

En ny hjärtakut ledde till att man på Danderyds sjukhus nådde de uppsatta målen för vården mer effektivt och även ökade patientsäkerheten.

I mitten av januari öppnade norra Stockholms akutsjukhus, Danderyds sjukhus, en separat hjärtakut. Målet var att öka patientsäkerheten och snabba upp flödet på mottagningen.

Trycket minskar

I ett uttalande säger Ann Färg Hagansbo, verksamhetschef, att ”den nya hjärtakuten gör det bättre för alla akutpatienter eftersom trycket på den stora akutmottagningen minskar”. 

Det gäller då främst Danderyds sjukhus medicinakut som har delat lokal med hjärtakuten. Till den nya hjärtakuten, som har öppet på vardagar mellan åtta på morgonen och åtta på kvällen, kommer patienter med misstänkta symtom direkt och får träffa en hjärtspecialist.

Bemannad med vårdteam

Den helt nyrenoverade hjärtakuten består av totalt fjorton vårdplatser varav tre är i egna rum. Lokalen, som ligger i anslutning till den stora akutmottagningen, har övervakningsmonitorer och är bemannad med två vårdteam.

Vårdteamen består av en läkare och en sjuksköterska, det finns även en undersköterska som går mellan vårdteamen. Totalt alternerar sex specialister från hjärtkliniken med att leda arbetet på hjärtakuten.

Mer patientsäkert

Akuten på Danderyds sjukhus besöks varje dag av cirka femtio patienter med symtom på hjärtbesvär. Ungefär hälften skickas hem samma dag och resten läggs in för observation eller behandling.

Karin Malmqvist som är verksamhetschef för hjärtkliniken berättar att det inte alltid är lätt för någon som inte är hjärtläkare att göra en snabb och korrekt bedömning av en hjärtpatient. Det nya arbetssättet innebär att patienten direkt slussas till en hjärtspecialist, ett arbetssätt som upplevs som mer patientsäkert.

Positiv respons

Vid en intern undersökning bland personalen som tjänstgjorde den första veckan på hjärtakuten var responsen mycket positiv och man upplevde det som att man hade bättre kontroll på patienterna, att patienterna fick mer integritet och att det blev betydligt mindre stressigt för såväl patienter som personal. 

Med hjärtkliniken når man nu även upp till akutens 4-timmarsmål, något som man inte gjorde tidigare. Nu kan 9 av 10 patienter lämna hjärtakuten efter fyra timmar och ”det är en enorm skillnad på flödet” säger chefssjuksköterskan Carola Jonsson som även konstaterar att man nu ”snabbare kan skicka patienten till avdelning och behandling alternativt hem”.

 

Veckans fråga

Alla hjärtans-dag denna vecka - mysigt eller kommersiellt jippo, vad tycker du?

Nyhetsbrev

E-postadress