Ange ditt sökord

Tidig upptäckt är grundläggande för att snabbt kunna vidta rätt åtgärder för att bryta fortsatt smittspridning konstaterar man från Folkhälsomyndigheten. Foto: Shutterstock

Tidig upptäckt är grundläggande för att snabbt kunna vidta rätt åtgärder för att bryta fortsatt smittspridning konstaterar man från Folkhälsomyndigheten. Foto: Shutterstock

Nu utökar Sverige provtagning för coronavirus covid-19

Nu utökar Folkhälsomyndigheten rekommendationen för testning och analys av det nya coronaviruset covid-19 ytterligare.

Annons:

Det för att snabbt kunna hitta eventuella oupptäckta fall av covid-19.

Gör kort enkät och få veckorapport om coronavirusets spridning i Sverige!

Letar efter covid-19 i prover från patienter med luftvägssymtom utan känd orsak

Det är från och med den 4 mars som Folkhälsomyndigheten rekommenderar att samtliga kliniska mikrobiologiska laboratorier i landet som utför analyser för covid-19-viruset ser över möjligheten att rutinmässigt leta efter viruset i prover från patienter med luftvägssymtom utan känd orsak, som varit negativa för redan testade smittämnen.

– Prov från patienter som är svårt sjuka och vårdas på sjukhus önskar vi ska prioriteras i första hand, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Sentinelsystem för övervakning av influensa

Dessutom ökas provtagningen ytterligare. Sedan flera år tillbaka finns ett sentinelsystem för övervakning av influensa. Sentinel är det engelska ordet för spejare/vaktpost och innebär att ett urval av läkare, mottagningar eller kliniker rapporterar om förekomst av patienter med influensaliknande symptom så som feber och hosta, och provtar patienterna.

Proven skickas till Folkhälsomyndigheten för analys. Från och med denna vecka kommer dessa prov också att analyseras för covid-19-viruset.

– Tidig upptäckt är grundläggande för att snabbt kunna vidta rätt åtgärder för att bryta fortsatt smittspridning, om vi skulle få en sådan. Risken för spridning i det svenska samhället bedömer vi fortsatt som måttlig, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog.

Oroväckande situation

Situationen med ett stort antal fall av covid-19 i Italien är oroväckande. Under de senaste dagarna har så gott som samtliga europeiska länder rapporterat fall hos personer som vistats i Italien inklusive alpområdena.

För närvarande är samtliga rapporterade fall i Sverige kopplade till utlandsresor, men med tanke på den snabba utvecklingen i omvärlden är det önskvärt att kapaciteten för tidig upptäckt av fall utan resekoppling i Sverige utökas.

För att snabbt kunna upptäcka fall är det fortsatt viktigt att personer som kommer från riskområden är uppmärksamma på symptom som hosta, feber eller andningspåverkan och kontaktar vården via telefon, 1177 Vårdguiden.

Fakta 5 snabba om coronavirus covid-19

Fungerar munskydd? Nej, vad man vetenskapligt har kunnat se hitintills så har de munskydd som säljs till allmänheten ingen funktion mer än risken att skapa en falsk trygghet.

Ska jag stanna hemma från jobbet eller skolan? För de allra flesta gäller att man fortsätter gå till jobb och skola tills Folkhälsomyndigheten säger annat. För den som varit i de drabbade regionerna, umgåtts med personer i de drabbade regionerna och uppvisar symtom ska man stanna hemma och kontakta 1177.

Behöver jag kontakta 1177? Om du känner igen dig i ovan beskrivning, ja. Just nu belastar trycket från oroliga personer sjukvårdsupplysningen vilket orsakar att andra patienter som kan vara i större behov av rådgivning riskerar att få stå tillbaka. Börja med att läsa på vad som gäller, kontakta därefter vården vid behov.

Tillhör jag en riskgrupp? Just nu vet man inte helt vilka som är riskgrupper. Hjärt- lungsjuka, diabetiker, multisjuka och personer med cancer verkar precis som i fallet med “vanlig” influensa löpa en högre risk för att avlida till följd av coronavirus covid-19 men man kan inte med säkerhet säga vad som är direkt relaterat.

Får alla svenskar coronavirus covid-19? De just nu drabbade har alla rest i drabbade regioner eller haft kontakt med personer som rest i drabbade regioner. Det är för tidigt att säga huruvida vi i Sverige får ett bredare utbrott hos allmänheten och just nu tyder ingenting på det.

Annons:

Källor:

Folkhälsomyndigheten, 1177

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: