Nu drar vaccination mot årets influensa igång - så vet du om du bör vaccinera dig

Nu drar vaccination mot årets influensa igång - så vet du om du bör vaccinera dig

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2019-11-18
Författare: Anders Åker

Från och med imorgon, den 19 november, kan du vaccinera dig mot årets säsongsinfluensa i hela landet. Vaccination rekommenderas för de som riskerar att bli allvarligt sjuka. Till dem räknas gravida, personer som är 65 år eller äldre, samt personer med vissa kroniska sjukdomar såsom kronisk hjärt- eller lungsjukdom.

Nytt för i år är att samtliga vaccinatörer erbjuder ett vaccin som skyddar mot alla de fyra influensatyperna.

5 till 10 procent smittas av influensa

Varje år smittas 5 till 10 procent av befolkningen av influensa. Ofta går influensan över av sig själv efter en veckas feber, muskelvärk, snuva och hosta eller en lindrigare förkylning. Men en del drabbas hårdare.

Varje vinter blir flera tusen personer inlagda på sjukhus på grund av influensa i Sverige. Tvåhundra till trehundra behöver intensivvård, oftast på grund av komplikationer som till exempel lunginflammation.

- Vaccination mot influensa är ett bra sätt att skydda sig själv och andra från sjukdom. Det är särskilt viktigt för personer som riskerar att bli allvarligt sjuka, säger epidemiologen AnnaSara Carnahan.

Vaccin mot alla fyra influensatyperna

Vissa år blir influensasäsongen mer intensiv med fler allvarliga sjukdomsfall och högre dödlighet. Det beror till exempel på vilken influensasort som sprids och hur mycket viruset har förändrats sedan det sist cirkulerade i Sverige.

Från och med i år erbjuder samtliga vaccinatörer ett vaccin som skyddar mot alla de fyra influensatyperna, så kallat fyrvalent vaccin, vilket ger en ökad skyddseffekt jämfört med vaccin som skyddar mot tre typer av influensa. Även om influensavaccinet inte ger 100-procentigt skydd så lindrar det symtomen och skyddar mot svår sjukdom.

Bör jag vaccinera mig?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att följande personer vaccinerar sig mot influensa för att minska risken att de blir svårt sjuka:

  • alla som är 65 år eller äldre
  • gravida efter graviditetsvecka 16
  • vuxna och barn från 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  • kronisk hjärtsjukdom
  • kronisk lungsjukdom, såsom kroniskt obstruktiv lungsjukdom (kol) och svår astma
  • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • diabetes mellitus
  • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling

För att minska risken för att personer med kraftigt nedsatt infektionsförsvar smittas av influensa bör hushållskontakter och personal som vårdar dessa patienter också erbjudas vaccination. Många arbetsgivare inom vård och omsorg erbjuder sin personal vaccination mot säsongsinfluensa som utöver skydd för patienter minskar sjukfrånvaro som kan påverka verksamheten.

 

Veckans fråga

Har du en privat sjukförsäkring?

Nyhetsbrev

E-postadress