Ange ditt sökord

Barn måste få tro på sig själva och med hjälp av omgivningen känna att ”ja, jag kan”.  Foto: Shutterstock

Barn måste få tro på sig själva och med hjälp av omgivningen känna att ”ja, jag kan”. Foto: Shutterstock

Motivera ditt barn – så gör du

Det finns en flera faktorer som kan hjälpa till att motivera barn, faktorer som i grunden kommer från de vuxna som finns runtomkring. Med rätt motivation kan barn känna sig som rena superhjältarna!

Annons:

Att hjälpa barn hitta motivation grundar sig i att barnet tror på sig själv och sin omgivning. Med ett lugn och tålamod kan man hjälpa barn att se möjligheter istället för hinder, inte bara i själva handlingen utan också i livet. 

Se barnen som individer

Självkänslan är en nyckel till att barn ska känna sig motiverade. Barn måste få tro på sig själva och med hjälp av omgivningen känna att ”ja, jag kan”. En grundläggande självkänsla ger barn en stabil grund att stå på som kan utvecklas och växa genom hela livet. Positiv bekräftelse är en nyckelfaktor som alla kan bidra med. Det är viktigt att se barn som individer, att tolka och upptäcka de styrkor som barn har. Alla barn är olika och har olika förutsättningar, men om man utgår från och lyfter individen skapas också en självkänsla och en trygghet. Tryggheten och självkänslan går hand i hand, från barndomen. 

En annan aspekt av trygghet är att få vara med och bestämma, medbestämmande kan ge barn självförtroende och känna sig sedda. Att veta vad som händer, vara med och tycka till i beslut är en del i processen mot att kunna känna motivation. Om man själv får ta fram mål ökar också motivationen att nå dit. Självklart måste man som vuxen även sätta gränser, barn har inte alltid förmågan att se alla sidor av myntet, då behöver man i vissa fall förklara och utveckla resonemang och i andra fall sätta gränser och ta beslut i alla fall. Ett barn med självkänsla och som känner sig tryggt kan också utveckla förståelse för att vissa beslut är de vuxnas. 

Låt barnen få definiera målen

Att få vara med och bestämma, eller ta fram egna morötter i form av mål är en stor drivkraft. Det kan vara litet, som att få välja mat, till större saker som födelsedagsönskningar eller välja vilken riktning man vill ta på gymnasiet. Om man som vuxen kan identifiera barnet som individ, och tillsammans bestämma vad barnet vill ha för morot, ökar också många gånger viljan och motivationen. Det är viktigt att som barn samtidigt känna glädje, att motiveras av prestation är i all mening också en faktor i livet men det kan även bli betungande. Såväl fritid som utbildning behöver vara en stabil punkt men som också fylls med glädje. Som vuxen är det viktigt att känna att man har rätt verktyg för att inte bara ge förutsättningarna, utan också kunna förklara varför på ett bra sätt.

Vuxnas uppgift att hjälpa barnet hitta sin drivkraft

För barn är motivation något diffust, det är inte alltid något som de själva kan identifiera utan de behöver med hjälp av många olika verktyg nå en punkt där motivationen skapar sig själv. Dessa verktyg kan komma från den närmaste familjen och släkten men också från vänner och lärare. 

Ett barn som får växa upp med en stark självkänsla och känna att man syns kan ge en stark individ. Vissa barn tar för sig, andra är mer försiktiga. Det är vuxenvärldens uppgift att hjälpa barnet upptäcka sin drivkraft och samtidigt förse barnet med en grundtrygghet i livet. Med hjälp av dessa verktyg kan barn få en möjlighet att bli motiverade och bli superhjältar, i sin egen kapacitet. 

Så bygger du upp barnets motivation

Om du som vuxen behöver hjälp, stöd och råd med att motivera ditt barn – sök den hjälpen. Det är inte alltid lätt att vara vuxen heller och att hitta rätt motivation. Många vuxna går och mår dåligt för att de känner att de inte kan ge barn den grund de behöver, något som barnen naturligtvis känner av. Känner du dig osäker, låt inte osäkerheten ta över utan läs på, prata med andra vuxna och hitta vägar som du kan ta för att ge barn en så stark plattform som möjligt. 

8 faktorer som kan bygga barns motivation

  • Motivation
  • Självkänsla
  • Individen
  • Trygghet
  • Medbestämmande
  • Gränser
  • Morötter
  • Glädje
Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: