Mobilapp hjälper kvinnor med inkontinens

Mobilapp hjälper kvinnor med inkontinens

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2016-09-15
Författare: Moa Järefäll

En del kvinnor besväras med urinläckage på regelbunden basis. För att hjälpa de att själva administrera sin behandling tog Umeå universitet fram en mobilapp, som i studier visade sig ge färre läckage och ökad livskvalitet. 

Har man urinläckage, eller inkontinens som det även kallas, kan det bland annat vara svårt att hålla tätt när man hoppar eller hostar. 

Vanligt besvär men alla söker inte hjälp

Inkontinens är ett vanligt besvär hos kvinnor och det finns behandling som är både enkel och effektiv. Ändå är det inte alla som söker hjälp. Anledningen tros vara att det är pinsamt att prata om eller att man inte känner sig väl bemött i vården. Många söker därför information på egen hand hellre än ber om hjälp i den vanliga sjukvården. 

För att nå ut till dessa kvinnor lät Umeå universitet ta fram och testa en mobilapp där kvinnorna erbjuds behandling som de kan administrera på egen hand. 

Egen behandling innan vårdbesök

Mobilappen Tät innehåller information om inkontinens och bäckenbotten, samt olika knipövningar och påminnelser för dessa. 

Ina Asklund, distriktsläkare i Krokom, Jämtland och doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, menar att appen kan vara ett första steg för den som vill testa egen behandling innan eventuellt besök hos vården. 

App minskade antalet läckage

Appen utvärderades i en studie med 123 kvinnor från hela Sverige. Genom lottning fick vissa behandling med appen under tre månader och vissa fick tillhöra en kontrollgrupp utan behandling. Deltagarna fick själva rapportera in resultaten och när läckagelistorna sammanställdes visade det sig att situationen för kvinnorna som använt mobilappen hade förbättrats avsevärt. 

Antalet läckage minskade från i snitt tre till ett tillfälle per dag hos den grupp som använde appen. Förbättringarna omfattade även symtom, användning av inkontinensskydd och ökad livskvalitet. De märkbara skillnaderna jämfördes med kontrollgruppen för att vara statistiskt säkerställda.

Enligt Ina Asplund uppgav två tredjedelar av de som var med i studien att de inte tänkte söka vidare vård efter att ha använt appen.

Bra sätt att nå ut till fler med mobilapp

En fördel med att erbjuda behandling via en app är också att många alltid har mobilen till hands och kan bli påminda om att göra knipövningarna. Därför hoppas mobilappen vara ett bra sätt att kunna nå ut till fler kvinnor som kan upptäcka och få tillgång till en effektiv behandling, säger Ina Asplund. 

Mobilappen Tät finns att ladda ner gratis för både iOS och Android. 

Resultaten av studien har publicerats i tidskriften Neurourology and Urodynamics.

 

Veckans fråga

Är du rädd för att smittas av det nya coronaviruset?

Nyhetsbrev

E-postadress