Ange ditt sökord

Mobbade barn har en än mer utsatt situation än tidigare. Foto: Shutterstock

Mobbade barn har en än mer utsatt situation än tidigare. Foto: Shutterstock

Mobbade barn får inte fler vänner på nätet

Det har funnits ett resonemang som går ut på att barn som är mobbade istället hittar vänner på nätet, något som forskning nu emotsäger.

Annons:

Det är forskare vid Göteborgs universitet som har granskat resonemanget närmare i en studie. 

Tittade på om utveckling skilde sig

Ylva Bjereld är doktorand i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Hon har tillsammans med forskare från Sverige, Island och Finland undersökt hur användandet av sms, telefoni och internet – så kallad teknimedierad kommunikation – har ökat bland barn i de nordiska länderna under åren 2001-2010. Forskarna tittade även på om utvecklingen skilde sig åt bland de som uppgav att de var mobbade. 

Totalt ingick närmare 66 000 barn i åldrarna 11, 13 och 15 år.

Ingen ökning alls

Studien visar att 81 procent av de tillfrågade barnen använde teknikmedierad kommunikation tillsammans med vänner mer än tre dagar per vecka 2010. Det var en ökning med 11 procentenheter jämfört med 2001.

Bland barn som var mobbade men uppgav att de ändå hade flera vänner hade användningen ökat under tidsperioden. Däremot syntes ingen ökning alls bland de barn som endast hade få eller inga nära vänner och dessutom uppgav att de var utsatta för mobbning.

Anmärkningsvärd observation

Ylva Bjerelt säger i en kommentar att det är anmärkningsvärt att siffran för de mobbade barnen stod kvar på samma nivåer med tanke på den enorma utveckling som skett den senaste tioårsperioden vad gäller till exempel mobiltelefoni och sociala medier.

Resultatet tyder på att mobbade barn har en än mer utsatt situation än tidigare och att gruppen mobbade barn är exkluderad från de kommunikationsformer som vuxit fram i digitaliseringens fotspår.

Exkluderingen fortsätter även efter skolan 

Nya, digitala forum, menar Ylva Bjerelt kan bidra till att exkluderingen fortsätter även efter skolan då många umgås med kompisarna på nätet. Samtidigt konstaterar hon att använda teknikmedierad kommunikation kan vara ett sätt att stärka vänskapsrelationer och få nya vänner, vilket i sin tur kan innebära ett skydd mot att utveckla ett ännu sämre mående.

En av Ylva Bjerelds slutsatser är att det krävs ett fortsatt arbete mot mobbning generellt för att också den mest utsatta gruppen mobbade barn ska kunna bli delaktiga via de nya kommunikationsformerna.

Annons:

Källor:

Studien Time trends of technology mediated communication with friends among bullied and not bullied children in four Nordic countries between 2001-2010 bygger på data från enkätundersökningen Skolbarns hälsovanor. Studien är publicerad i tidskriften Child care health and development.

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: