Ange ditt sökord

 Att bli kvitt den intensiva klådan vid atopiskt eksem ger ökad livskvalitet för de drabbade. Foto: Shutterstock

Att bli kvitt den intensiva klådan vid atopiskt eksem ger ökad livskvalitet för de drabbade. Foto: Shutterstock

Minskad klåda för atopiker

Atopisk dermatit är en kronisk, inflammatorisk hudsjukdom som går i skov med återkommande episoder av kliande hudutslag som ger upphov till hudsprickor och hudsmärta. Ny studie visar att kombinationen läkemedlet upadacitinibs och kortison förbättrar hudsymtom och klåda hos patienter med atopisk dermatit.

Annons:

-Atopisk dermatit är inte bara lite hudutslag, utan många av de som har sjukdomen kämpar långa perioder med trasig hud och intensiv klåda, vilket kan ha enormt negativ påverkan på livskvaliteten. Dagens standardbehandling med kortisonkrämer hjälper långt ifrån alla att uppnå tillräcklig symptomlindring och det är viktigt att det kommer fler behandlingsalternativ och fler administrationsvägar, eftersom det fortfarande finns ett stort otillfredsställt behov inom denna patientgrupp, säger Maria Bradley, professor vid Karolinska Institutet, överläkare inom hudsjukdomar på Karolinska Universitetssjukhuset och nationellt koordinerande prövare i AD Up-studien.

Ny forskning

I den pågående studien AD Up har man utvärderat effekt och säkerhet av läkemedlet upadacitinib jämfört med placebo, hos vuxna och ungdomar med måttlig till svår atopisk dermatit (AD, även kallat atopiskt eksem). Alla behandlingsgrupper, inklusive placebo, behandlades samtidigt med kortisonpreparat på huden. Primära resultat visar att läkemedlet hade en 75 procents förbättring eller mer av eksemens svårighetsgrad och helt eller nästan helt utläkt hud. Dessutom upplevde flera patienter som behandlades med läkemedlet en signifikant minskning av klåda, jämfört med placebogruppen.

− För oss som har varit med i AD Up-studien är det glädjande att få ta del av resultaten som visar på upadacitinibs potential inom atopisk dermatit, säger Maria Bradley, professor vid Karolinska Institutet, överläkare inom hudsjukdomar på Karolinska Universitetssjukhuset. Det var också positivt att se att fler patienter i gruppen som fick tablettbehandling med upadacitinib behövde använda mindre mängd kortisonkrämer jämfört med placebo. Då patienter med atopiskt dermatit kan ha kroniska besvär och därmed behov av väldigt frekventa smörjningar är det viktigt med alternativ som kan kontrollera sjukdomen även på andra sätt.

Om läkemedlet

Upadacitinib, en selektiv och reversibel JAK-hämmare som har upptäckts och utvecklats av AbbVie, är för närvarande godkänd för behandling av vuxna patienter med måttlig till svår aktiv reumatoid artrit och studeras vidare vid flera andra immunmedierade sjukdomar.

 

 

 

 

Annons:

Källor:

AbbVie

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: