Ange ditt sökord

Digital artrosbehandling sparar pengar både för patient och sjukvård. Foto: Shutterstock

Digital artrosbehandling sparar pengar både för patient och sjukvård. Foto: Shutterstock

Miljoner sparas med artrosapp

Om hälften av den nuvarande grundbehandlingen för patienter med artros genomfördes digitalt via en app istället för på klinik skulle man kunna spara 87 miljoner kronor per år. Det visar en studie av forskare vid Lunds universitet som publiceras i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE.

Annons:

– Artrosbehandlingen i studien är densamma och följer Socialstyrelsens riktlinjer. Det enda som är nytt är att den levereras digitalt istället, vilket underlättar att kontinuerligt följa patienterna, något som är viktigt vid kronisk sjukdom. Kan behandlingen via app dessutom levereras billigare och med större effekt, vilket resultaten i denna studie föreslår, så är det såklart ännu bättre, säger Håkan Nero, fysioterapeut och en av forskarna som står bakom studien.

I studien där digital artrosbehandling jämfördes med traditionell behandling av artros på klinik, sammanställdes kostnader för både patient och sjukvårdssystem. Dessutom gjordes en kostnadseffektanalys, där resultatet på smärta av respektive behandlingsalternativ togs i beaktning.

– Det visar att det digitala behandlingsprogrammet för artros kostar cirka 25 procent av det traditionella behandlingsprogrammet. Det digitala är även mer kostnadseffektivt sett till effekten på patientens smärta, vilket innebär att man uppnår högre positiv effekt på smärta per spenderad krona. Studien visar också att om hälften av de patienter som fått standardbehandling istället skulle gått det digitala programmet, skulle det gå att spara cirka 87 miljoner kronor per år.

Uppföljning av tidigare studie

Studien är en uppföljning av en tidigare studie om digital behandling av artros som forskarna publicerade våren 2020. I den fick 500 patienter från hela landet med artros i knä eller höft under en längre tid dagligen nya övningar och lektioner via en app i sin mobiltelefon. Patienterna rapporterade digitalt sina resultat av övningarna.

Efter ett halvår hade patienterna i genomsnitt nästan halverat sin smärta. Rörligheten hade förbättrats i genomsnitt 43 procent för hela gruppen. Även de patienter som fortsatte programmet upp till ett år visade lika bra resultat.

– Vi förväntade oss att patienterna skulle bli bättre, men inte att de skulle bli så bra. Det visar att det går utmärkt att behandla kronisk sjukdom som artros med hjälp av digital teknik, sa Håkan Nero i samband med att studien publicerades.

Håkan Nero tror att digital behandling mot artros kommer att bli vanligare framöver.

– På grund av rådande pandemi har utvecklingen och testandet av digitala alternativ accelererat. Dessutom kommer ständigt ny forskning som visar på fördelar med välbyggda digitala behandlingsprogram.

 

Annons:

Källor:

Lunds universitet

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: