Ange ditt sökord

Mikrovågsbehandling av prostatan

Mikrovågsbehandling av prostatan

Prostataförstoring är de åldrande männens gissel. Var tredje man kommer att kräva aktiv terapi. Mikrovågsbehandling har nu visat goda resultat.

Annons:

Sonny Schelins fackområde är behandling av prostatakörtelns åkommor, dels som privatpraktiserande urolog med egen mottagning på stan tre dagar i veckan, dels kirurg på Länssjukhuset i Kalmar.

– Jag har tagit en aktiv del i utvecklingen av en praktiskt användbar mikrovågsmetod för behandling av godartad prostataförstoring. Metoden, som kallas PLFT, bygger på att mikrovågsdosen i varje enskilt fall anpassas till den enskilde patientens prostata. Det är nödvändigt eftersom storleken på prostatakörtlar varierar oerhört.

Hur sker behandlingen, rent tekniskt?
– Behandlingens innebär förenklat att mikrovågor från en antenn som förs upp i urinröret avdödar den del av prostata som hindrar urinen att passera. Mikrovågorna rensar så att säga upp i röret, så att urineringen åter kan ske komplikationsfritt. Samtidigt rapporterar antennen fortlöpande temperaturen i prostata till en dator.

Så det är datorn som bestämmer?
– Nej, alls inte! Datorn informerar och läkaren styr behandlingen. Behandlande läkare bestämmer sig från början för hur stor del av patientens prostata som ska bort. Ofta handlar det om storleksordningen 30 procent. På en dataskärm får läkaren fortlöpande information om processen och kan styra mikrovågorna till dess att behandlingsmålet är uppfyllt.

Hur lång tid tar en behandling?
Med hjälp av den senaste innovationen, Schelinkatetern, är mikrovågsbehandlingen avklarad på genomsnitt 11 minuter mot 53 minuter med den gängse metoden. Sedan tillkommer naturligtvis förberedelser av olika slag. Mer än ett par timmar tar det sällan.

Vad är den största vinsten med mikrovågsbehandling?
– PLFT kräver ingen sjukhusinläggning, ej heller narkos eller ryggbedövning. Behandlingen är dock inte helt fri från obehag. Måttliga trängningar och värmekänningar förekommer, obehag som försvinner när behandlingen avslutas.

– En annan fördel är att blödningsrisken är eliminerad. Det gäller speciellt patienter med stora prostatakörtlar. Där är den traditionella kirurgin lite vansklig. Med PLFT sker behandlingen utan ökad risk.

Vilka läkemedel är aktuella för godartad prostataförstoring?
– De läkemedel vi har tillgång till idag påverkar symtomen, men har ingen eller ringa effekt på grundsjukdomen. Huvudsakligen två typer av läkemedel är aktuella; dels alfablockerarna som ger lindring i väntan på behandling, dels de så kallad prostataförminskarna, som dock kräver uthållighet av brukaren. Så fort man gör ett uppehåll i behandlingen återtar prostata sin ursprungliga storlek.

Att få tillbaka sin normala blåstömningsförmåga, vad betyder det?
– Det är enormt värdefullt. Livskvaliteten ökar alldeles påtagligt. Inte minst gäller det sömnkvaliteten. Att åter kunna sova en hel natt, eller att bara behöva gå på toaletten en gång per natt, upplevs av de flesta som en stor vinst. Av alla symtom upplevs de täta nattliga toabesöken som mest besvärande.

– Efter behandlingen kan man åter tömma blåsan under ett och samma toalettbesök. Före operationen krävdes det kanske fem till tio försök innan blåsan var riktigt tömd.

Hur är det med sexlivet, somnar det av efter mikrovågsbehandlingen?
– Ingalunda. Sexlivet kan till och med få en renässans efter PLFT. Urinträngning, efterdropp och liknande befrämjar inte sexlusten, så när de bekymren är ur världen kan också samlivet normaliseras. Till skillnad från kirurgisk behandling av prostataförstoring som ger impotens i cirka åtta procent av ingreppen, har PLFT inga sådana biverkningar.

Slutligen, vad innebär PLFT för sjukvården?
– PLFT sker polikliniskt. Det innebär att en hel del vårdplatser och kirurgkapacitet kan frigöras till operationer av annat slag, som exempelvis prostatacancer. Ja, man kan säga att PLFT bidragit till att avveckla väntelistorna till prostataoperationer. Vården behöver alla sina vårdplatser till den tyngre kirurgin.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: