Ange ditt sökord

Att en och samma barnmorska närvarar undeer förlossningen kan ge kvinnor bättre känsla av kontroll. Foto: Shutterstock

Att en och samma barnmorska närvarar undeer förlossningen kan ge kvinnor bättre känsla av kontroll. Foto: Shutterstock

Mer kontroll och information kan ”bota” förlossningsrädsla

Forskare anser nu att man behöver se över det stöd som kvinnor får i samband med förlossningsrädsla. Detta för att man tror sig se att mer kontroll och mer information om förlossningens förlopp kan ”bota” förlossningsrädsla.

Annons:

Det är forskare vid Mittuniversitetet som kommer med den slutsatsen i en studie och samtidigt ger studien inget stöd för att planerade kejsarsnitt skulle ”bota” förlossningsrädsla.

Minska antalet planerade kejsarsnitt

Eftersom planerade kejsarsnitt innebär större medicinska risker hoppas Ingegerd Hildingsson, professor i omvårdnad vid Mittuniversitetet att man genom att se över stöd som ges till kvinnor med förlossningsrädsla kan hitta nya metoder för att minska rädslan för förlossning.

Den måttstock man använder sig av när det gäller begreppet ”bota” i samband med förlossningsrädsla är att man ett år efter förlossningen inte upplever förlossningsrädsla. Som jämförelse upplever de ”obotade” precis som de ”botade” förlossningsrädsla under graviditeten men även ett år efter förlossningen.

Mer positiv upplevelse

De ”botade” hade enligt Ingegerd Hildingsson en mer positiv upplevelse av förlossningen såväl två månader som ett år efter födseln.

De önskade även föda vaginalt vid en eventuell ny förlossning och man tyckte sig se att det som kunde kopplas till känslan av att vara ”botad” hade samband med upplevelse av kontroll under själva förlossningen men även att ha fått tillräckligt med information om själva födelseförloppet.

Ökad kommunikation positivt

Ett sätt att ge känslan av kontroll anses vara samarbetet mellan förlossningspersonal och den födande. Ett annat gäller en ökad kontinuitet och större närvaro av förlossningspersonal under själva födseln.

I studien samlade man in data från mitten och slutet av graviditeten, två månader och ett år efter barnets födelse. Förlossningsrädslan ökade något i mitten av graviditeten och av de totalt 135 kvinnor man identifierade som förlossningsrädda ”botades” 59 procent och 41 procent förblev obotade.

Utveckla vården

Ingegerd Hildingsson säger att om vården lägger fokus på att stärka och stödja kvinnor som ska föda skulle det kunna vara ett sätt att utveckla förlossningsvården. Det skulle i så fall innebära att man eventuellt skulle kunna minska antalet planerade kejsarsnitt då det finns ett starkt samband mellan dessa och förlossningsrädsla.

Studien ger just inget stöd för att förlossningsrädslan botas genom planerade kejsarsnitt då förlossningsrädslan ändå kvarstod vid uppföljningen ett år senare.

Att en och samma barnmorska närvarar under hela födseln är en annan faktor som Ingegerd Hildingsson för fram som ett tänkbart sätt att öka känslan hos kontroll hos kvinnor som ska föda och på så vis minska förlossningsrädslan.

Mer läsning:

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: