Kvinnor besväras mer av IBS än män

Kvinnor besväras mer av IBS än män

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2017-01-03
Författare: Moa Järefäll

IBS, ett tillstånd som irriterar tarmen, är svårare för kvinnor att hantera än vad det är för män som har samma problem. En anledning tros vara att mag- och tarmproblem innebär hög skämsfaktor för kvinnorna.

Det visar forskning kring IBS (Irritable Bowel Syndrome) gjord vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Tabu att prata om symtomen

Likheterna må vara större, men ändå finns det intressanta skillnader mellan kvinnor och män när det kommer till upplevelsen av att leva med IBS. Tillståndet kan ge symtom som smärta, buksvullnad, gaser, diarré och förstoppning. Att dessa symtom är lite tabu att prata om tror Ida Björkman, legitimerad sjuksköterska och forskare inom personcentrerad vård på Sahlgrenska akademin, kan göra att kvinnor besväras i större utsträckning.

Mellan tio och femton procent av befolkningen uppfyller diagnoskriterierna för IBS, men många avstår från att söka vård. ibland beror det på att besvären är hanterbara, men annars är det bland annat för att den drabbade inte gärna pratar om problemen. 

Män hade mer avslappnad attityd till symtomen

Det var också något som bekräftades i de uppföljande intervjustudierna av Ida Björkmans avhandling. Kvinnorna tyckte det var jobbigt, dels att prata om symtomen och dels hur de yttrade sig i form av fisar och svullen mage. Männen hade däremot en mer avslappnad attityd till dessa symtom.

Forskningen visar även att med samma nivå av fysisk smärta och andra besvär är kvinnornas upplevda livskvalitet sämre än männens.

Vårdinsatser med att utveckla vardagsstrategier 

Ida Björkmans avhandling bygger på studier av totalt över 500 IBS-drabbade män och kvinnor. Samtliga patienter hade medelsvåra eller svåra besvär, som ibland även ledde till sjukfrånvaro. I den aspekten kommer även stress in som en faktor, något som man sedan tidigare vet förvärrar IBS. 

Båda könen beskrev arbete och familjeekonomi som stressande, men till skillnad från männen så upplevde kvinnorna att hushållsarbetet blev som ytterligare ett jobb när de kom hem, vilket skapade mer negativ stress. 

En slutsats från studien är därför att särskilda insatser från vården kan spela en viktig roll för att hjälpa patienter att utveckla vardagsstrategier som hjälp för att hantera konsekvenserna av sin sjukdom. 

 

Veckans fråga

Blev du någon gång mobbad när du gick i skolan?

Nyhetsbrev

E-postadress