Kombinationsträning bäst för äldre med fetma

Kombinationsträning bäst för äldre med fetma

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2017-05-18
Författare: Moa Järefäll

För äldre personer som har fetma är det bäst att kombinera både styrka och kondition för att behålla fysisk funktion vid viktnedgång.

Det visar en amerikansk studie som publicerats i New England Journal of Medicine.

Skattning av fysisk funktion

I studien ingick 160 personer som alla passerat 65 år och hade ett BMI på minst 30.

Deltagarnas fysiska funktion skattades utifrån en skala, The Physical Performance Test, där de bland annat undersökte deras förmåga att gå i trappor, ta på sig en kappa och resa sig från sittande position. 

Så mycket bättre var kombinationsträning

Deltagarna delades in i tre grupper, en som fick kombinerad konditions- och styrketräning, en som fick enbart konditionsträning och en som bara tränade styrka. I samtliga grupper var viktnedgången lika stor. Det som skilde grupperna åt var ökningen i fysisk funktion.

Bland de äldre som fick kombinationsträna kondition och styrka syntes en ökning i den fysiska funktionen på cirka 20 procent. I de två andra grupperna var ökningen 14 procent. Således 

Bakgrunden till studien

Enligt forskarna är bakgrunden till studien att fetma orsakar svaghet hos äldre personer. Däremot kan viktminskning påskynda den åldersrelaterade minskningen av bentäthet och muskelmassa. I förlängningen kan det leda till en minskad fysisk förmåga hos den äldre individen.

I en tidigare studie har kombinationsträning tillsammans med viktnedgång visat sig vara effektivare för att förbättra fysisk funktion än vad viktminskning eller motion ensamt gör.

 

Veckans fråga

Har den rådande situationen bidragit till att du känner dig ensam?

Nyhetsbrev

E-postadress