Karolinska Institutet sätter tänderna i 5:2-dieten

Karolinska Institutet sätter tänderna i 5:2-dieten

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2014-01-07
Författare: Anders Åker

En av de mest uppmärksammade dieterna under 2013 var 5:2 dieten som fick stor genomslagskraft hos såväl svenska folket som i massmedia.

Nu ska Karolinska Institutet med kost- och diebetesforskaren Kerstin Brismar i spetsen studera trenddieten närmare.

Halvårs diet

5:2 innebär att du under fem dagar äter som vanligt och två dagar äter mycket lite. I praktiken betyder det att du, när du äter som vanligt, har ett kaloriintag på cirka 2 400 (män) och 2 000 (kvinnor) kilokalorier. Under de två "dietdagarna" har du istället ett lågt näringsintag vilket innebär 600 (män) respektive 500 (kvinnor) kilokalorier per dag. Det spelar ingen roll hur dagarna ligger bara att du följer "5:2-regeln" under veckan, det vill säga fastar två dagar och äter som vanligt fem dagar.

Nittio personer kommer att ingå i den nya studien och de ska under sex månaders tid äta enligt dieten.

Första studien

Till Sveriges Radio säger Kerstin Brismar att studien är den första i Sverige och den första studie som inkluderar såväl friska personer som personer med diabetes. Hon hoppas att man kan se att många av deltagarna kan få ett bättre insulinvärde, sänka sina blodvärden och minska sin vikt under testperioden. Det viktigaste resultatet är dock laboratorievärdena som är riskmarkörer för folksjukdomar som hjärt- kärlsjukdom och just diabetes. Resultaten får man fram genom att testpersonerna svarar på enkäter om levnadsvanor och allmänna måendet tillsammans med blodprover där man mäter riskerna för hjärt- kärlsjukdom, typ 2-diabetes, cancer och demens.

5:2-dieten fick sitt stora genombrott i Sverige under 2013 och har fått ett stort massmedialt utrymme. Bland annat uppmärsammades dieten tidigt i ett program i Sveriges television.

 

Veckans fråga

Hur ofta känner du dig ensam?

Nyhetsbrev

E-postadress