Ange ditt sökord

Kängurumetoden går ut på att barnet vårdas hud mot hud. Foto: Shutterstock

Kängurumetoden går ut på att barnet vårdas hud mot hud. Foto: Shutterstock

Kängurumetoden ger nyfödda mer tid nära föräldrarna

En ny undersökning visar att mammor och pappor föredrar att vårda sitt barn hud mot hud, kängurumetoden, framför vård i kuvös

Annons:

.

I Sverige behöver cirka tio procent av alla nyfödda behandlas på en neonatalavdelning eller nyföddhetsavdelning som det också heter. Det är redan sedan tidigare känt att det finns fördelar med att vårda barnen hud mot hud istället för i kuvös. 

Svårigheter med anknytningen

Att separera ett nyfött barn och dess föräldrar kan leda till problem när det kommer till anknytningen dem emellan och därför kan kängurumetoden vara att föredra.

Kängurumetoden går helt enkelt ut på att barnet vårdas hud mot hud så mycket som föräldrarna ville, periodvis eller dygnet runt. Det kan både minska separationen och samtidigt göra föräldrarna mer delaktiga i barnets vård.

Föräldrarna mycket positiva

Barnsjuksköterskan och doktoranden Ylva Thernström Blomqvist vid Uppsala universitet intervjuade föräldrar och kunde konstatera att de inte bara var positiva till kängurumetoden utan även föredrog den framför vård i kuvös.

Det var under förutsättning att föräldrarna fick hjälp, stöd och information från vårdpersonal. Föräldrarna upplevde att med stöd från partner, vårdpersonal och anhöriga som hjälpte till med detaljer som mat och liknande var det lättare att vårda barnet enligt kängurumetoden. Även vårdavdelningen och personalens attityd påverkade upplevelsen av hur lätt det var att utnyttja kängurumetoden.

Vill vara delaktiga

Föräldrarna till barn som vårdas på neonatalavdelning vill vara delaktiga, det visar Yla Thernström Blomqvist avhandling som hon baserar på den genomförda undersökningen.

De inte bara ville vårda sina barn hud mot hud enligt kängurumetoden utan var även väldigt motiverade till den typen av vård. Detta trots att det ibland upplevedes som jobbigt.  Att tidigt påbörja vård enligt kängurumetoden ledde till att barnet vårdades hud mot hud under hela vårdtiden. 

Ylva Thernström Blomqvist drar slutsatsen att om vårdpersonal tidigt erbjuder föräldern möjlighet till tidig hud mot hudvård så bäddar det för mer närhet under resten av den ibland mycket långa vårdtid som väntar ett barn som vårdas på neonatalavdelning. I Sverige är det idag cirka 10 000 barn varje år som vårdas på neonatalavdelning och i de allra flesta fall innebär det att föräldrarna och barn separeras från varandra. 

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: