Ange ditt sökord

Enligt studien hade yogan positiv inverkan på både de intagnas välbefinnande och beteende.  Foto: Shutterstock

Enligt studien hade yogan positiv inverkan på både de intagnas välbefinnande och beteende. Foto: Shutterstock

Intagna hittar lugnet med yoga

Intagna på fängelseanstalter fick bättre hälsa och beteende tack vare yoga. Bland annat upplevde de att de mådde bättre, sov bättre och lättare kunde hantera sina impulser. 

Annons:

Det framgår i Kriminalvårdens nya forskningsstudie Yoga på anstalt – en randomiserad kontrollerad studie, som bygger på frivilliga deltagare på anstalter runt om i Sverige. 

Krimyoga på ett 30-tal anstalter och häkten

Träningsformen yoga är uppskattat bland många för dess positiva effekt på kropp och själ. På Kriminalvården har yogaverksamheten, eller Krimyoga som de kallar det, varit ett nationellt uppdrag sedan 2008. Idag är det ett trettiotal anstalter och häkten runt om i landet som erbjuder yoga till intagna.

Enligt studien hade yogan positiv inverkan på både de intagnas välbefinnande och beteende. Överlag så mådde de bättre men kände också att det var lättare att behålla lugnet och uppmärksamhetsförmågan såväl som att kontrollera sina impulser. 

Yoga en gång i veckan med instruktör

Yogastudien genomfördes på nio av Kriminalvårdens anstalter. Där lät man 152 personer (133 män och 19 kvinnor) frivilligt delta i studien. Deltagarna slumpades sedan in i en yoga- och en kontrollgrupp. Yogagruppen fick ett instruktörslett pass en gång i veckan under tio veckor. Kontrollgruppen ägande sig istället åt valfri fysisk aktivitet en gång i veckan. 

Därtill fick deltagarna både före och efter skatta sin psykiska hälsa och samtidigt genomföra ett datoriserat impulsivitets- och uppmärksamhetstest.

Signifikanta förändringar i beteende 

Nóra Kerekes, docent vid Högskolan Väst och en av författarna till studien, kommenterar resultatet med att det syntes signifikanta förändringar i de intagnas beteenden bland de som utövade yoga. 

Bland Kriminalvårdens klienter är det en stor grupp som har ADHD, så att yogan hade goda effekter på symtom som impulsivitet och uppmärksamhetssvårigheter var glädjande. 

Vidare menar Nóra Kerekes att ju lugnare och mindre stressade de intagna känner sig, desto mottagligare blir de också för andra behandlingsformer.

Viktigt att yogan är frivillig verksamhet

Men även om studien slår fast att yoga på anstalt har en positiv effekt på de intagna, så betonar man att det måste ske på egen vilja. Är det tvingande verksamhet så kommer det inte vara till gagn på samma sätt, är deltagandet frivilligt däremot så blir yogan som en slags hjälp till självhjälp. Det menar Martin Lardén, Kriminalvårdens enhetschef för behandlingsprogram ,som gärna ser att yoga ska börja erbjudas generellt på anstalterna.

Tanken med yogan är alltså inte att det ska bota några problem, utan att det ska fungera som ett verktyg för de intagna att bättre kunna hantera vardagen på anstalten. 

Annons:

Källor:

Kriminalvården, Högskolan Väst, Sveriges radio

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: