Ange ditt sökord

Inkontinens/överaktiv blåsa drabbar kvinnor dubbelt så ofta som män. Foto: Shutterstock

Inkontinens/överaktiv blåsa drabbar kvinnor dubbelt så ofta som män. Foto: Shutterstock

Inkontinens leder till sämre hälsa

Cirka en halv miljon människor i Sverige idag lider av någon form av inkontinens/överaktiv blåsa och forskning har visat att urinläckage kan ha en betydande negativ inverkan på livskvaliteten hos den drabbade.

Annons:

Inkontinens/överaktiv blåsa drabbar kvinnor dubbelt så ofta som män – men eftersom problemet många gånger anses vara av känslig och (tyvärr) skamfylld karaktär leder detta till att inkontinens/överaktiv blåsa blir underdiagnostiserat och underbehandlat.

Viktigt hälsoproblem

En stor del av Sveriges befolkning angav i en enkät för ett par år sedan att urininkontinsens är ett viktigt hälsoproblem.

Karin Franzén är överläkare i gynekologi och obstetrik på Kvinnokliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro och hon har bland annat undersökt hur urininkontinens hos kvinnor påverkar hälsa och livskvalitet.

Psykiska besvär i samband med inkontinens

Karin Franzén upptäckte att det tycks finnas ett samband mellan inkontinens och psykosomatiska besvär. Förutom att uppleva trötthet, matthet, sömnsvårigheter och muskelsmärta fanns en uttalad känsla av utsatthet.

Problem med utsatthet bygger ofta på brist på information – därför har Karin Franzén genomfört och utvärderat effekten av en informationskampanj riktad till ett urval av befolkningen.

Förutom att 80% svarade att inkontinens är ett viktigt hälsoproblem svarade även 66% att de genom kampanjen fått ny kunskap om problemet. Bland de som var drabbade uppgav hälften att de efter kampanjen hade fått information som var användbar.

Information och kunskap är viktigt

Informationskampanjen och den efterföljande enkäten visade att det var ett bra sätt att förbättra kunskapen och informationen kring inkontinens, men även att det fanns ett preventivt syfte. En femtedel som tog del av kampanjen och den enkäten uppgav nämligen att de hade påbörjat exempelvis knipövningar för att undvika framtida problem med inkontinens.

Karin Franzén säger i ett uttalande att resultatet är uppmuntrande och att det både går att sprida kunskap om urininkontinens och få människor att börja med egenvård.

Personliga upplevelser skiljer sig från person till person

I samband med utvärdering av urinkontinens anser Karin Franzén att det är viktigt att även mäta livskvaliteten hos patienterna – med betoning på att den personliga upplevelsen skiljer sig från person till person.

Beroende på hur påverkad den drabbade är kan man välja vilken typ av behandling, om någon behandling överhuvudtaget är aktuell, som bör sättas in och väga detta beslut mot eventuella biverkningar. Att kunna konstatera vilken psykisk påverkan inkontinens har på personer kan alltså lägga en grund för eventuella behandlingsprogram.

Annons:

Läs även

Allt om inkontinens – urinblåsebesvär och ansträngningsinkontinens
1 april, 2020 Kvinnans hälsa

Allt om inkontinens – urinblåsebesvär och ansträngningsinkontinens

Att drabbas av inkontinens, antingen vid ansträngning e...

Urinvägsinfektion (UVI) – symtom, orsak och behandling vid blåskatarr
1 april, 2020 Kvinnans hälsa

Urinvägsinfektion (UVI) – symtom, orsak och behandling vid blåskatarr

Urinvägsinfektion eller blåskatarr beror på en infektio...

Ansträngningsinkontinens – det finns hjälp att få
9 juli, 2019 Kvinnans hälsa

Ansträngningsinkontinens – det finns hjälp att få

Ansträngningsinkontinens drabbar var tredje kvinna. Det...

Annons:
Kvinna och äldre – därför gynnas du av träning!
15 juni, 2020 Kvinnans hälsa

Kvinna och äldre – därför gynnas du av träning!

Att träning är bra för hälsan kan många skriva under på...

Kvinnor löper lägre risk att bli hjärt- och kärlsjuka
28 maj, 2020 Hjärta & Kärl

Kvinnor löper lägre risk att bli hjärt- och kärlsjuka

Kvinnor löper lägre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukd...

Kolesterol och hjärt- och kärlsjukdom
12 maj, 2020 Kvinnans hälsa

Kolesterol och hjärt- och kärlsjukdom

Man vet att ett högt LDL-kolesterol ökar risken för hjä...

Stor ökning av antalet unga med könsdysfori
11 maj, 2020 Kvinnans hälsa

Stor ökning av antalet unga med könsdysfori

Att diagnosen könsdysfori har ökat med 1500 procent, ka...

Coronapandemin: Så påverkar covid-19 vardagen för en familj utanför San Francisco

Coronapandemin: Så påverkar covid-19 vardagen för en familj utanför San Francisco

Vi får mycket information om dödstal och antal drabbade...

Träning och kost viktigt för ett hälsosamt åldrande
5 maj, 2020 Kvinnans hälsa

Träning och kost viktigt för ett hälsosamt åldrande

För att bibehålla sin styrka och rörlighetsförmåga bör ...

Annons:
Låt inte ältandet ta över
29 april, 2020 Depression & Ångest

Låt inte ältandet ta över

Om man återkommer till samma grubblerier om och om igen...

Hjälp forskarna förstå hur du som är 70+ upplever coronakrisen – gör din röst hörd

Hjälp forskarna förstå hur du som är 70+ upplever coronakrisen – gör din röst hörd

Den pågående coronapandemin utgör en förändring för all...

Coronarapporten vecka 15: Fler personer söker fysisk vård

Coronarapporten vecka 15: Fler personer söker fysisk vård

När coronarapporten för den senaste veckan summeras fin...

Coronaviruset: Lista över riskgrupper vid covid-19 – tillhör jag en riskgrupp?
21 april, 2020 Barn & Graviditet

Coronaviruset: Lista över riskgrupper vid covid-19 – tillhör jag en riskgrupp?

Ta del av listan över vilka personer som bedöms löpa st...

Mobbning ger konsekvenser längre fram i livet
16 april, 2020 Barn & Graviditet

Mobbning ger konsekvenser längre fram i livet

Att mobbning skulle vara en del av uppväxten är en före...

Organdonation: Rädda liv – låt omvärlden få veta din inställning
15 april, 2020 Barn & Graviditet

Organdonation: Rädda liv – låt omvärlden få veta din inställning

Det behövs fler organdonatorer i Sverige för trots en ö...

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Vad vill du göra?

Välkommen till Doktorn!

Enkät om antibiotikaanvändning

Hur ser du på antibiotika? Svara på 6 snabba frågor – tar 1 minut!

Till enkäten