Influensa

Influensa

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2016-01-03
Uppdaterad: 2016-02-26
Författare: Elisabeth Berglund

Varje år under vintern sprider sig influensan och många blir sängliggande med hög feber och sjukdomskänsla. Läs vad du kan göra för att skydda dig och hur du kan lindra besvären om du blir sjuk.

Influensa är en virussjukdom som återkommer varje vintersäsong. Risken att smittas är stor då viruset snabbt sprider sig genom luften från person till person. Oftast utbryter en epidemi som kan pågå mellan sex till sexton veckor. Cirka två till fem procent brukar insjukna i Sverige varje säsong. Eftersom viruset byter skepnad varje år och skapar nya former finns det alltid en risk att man drabbas på nytt även om man haft influensa tidigare.

Smittan sprids i luften

Det är större risk att smittas inomhus än utomhus. Speciellt bussar, klassrum, förskolor och arbetsplatser är utsatta platser. Viruset sprider sig genom luften om någon som är sjuk hostar, nyser eller bara andas ut. Viruset förökar sig och sprids i kroppen om inte det egna immunförsvaret kan stoppa det. Vanligtvis smittar influensan som mest ett dygn innan sjukdomen bryter ut. Man är smittbärare i cirka fem dagar efter det att man insjuknat.

Vanliga symtom

De vanligaste symtomen på influensa är:

  • Allmän sjukdomskänsla
  • Hög feber
  • Hosta
  • Snuva

Man kan känna sig trött och frusen, få ont i halsen och även ha muskelvärk. Symtomen kan variera från person till person. Vissa blir ordentligt sjuka medan andra får lindrigare besvär som påminner om en vanlig förkylning.Influensan brukar hålla i sig i någon vecka med hög feber (39-40 grader) i tre till fem dagar.

Oftast går influensa över av sig själv men man kan känna sig trött ytterligare någon vecka. Om sjukdomen och febern inte ger med sig efter en vecka kan det vara ett tecken på en följdsjukdom till exempel lunginflammation eller bihåleinflammation. Då bör läkare eller vårdcentral kontaktas.

Behandling

Det finns inga läkemedel som botar influensa, eftersom det är en virussjukdom hjälper inte antibiotika. Tillhör man en riskgrupp kan dock virushämmande medel sättas in inom ett par dygn för att bromsa viruset. För i övrigt friska personer kan besvären lindras med receptfria febersnedsättande medel, nässpray och halstabletter. Det är viktigt att vila och dricka mycket eftersom man förlorar vätska vid feber. Även om aptiten är dålig är det bra att försöka äta. Tänk på att stanna hemma från arbete och skola så att inte andra smittas.

Äldre och riskgrupper bör vaccineras

Influensa går oftast över av sig självt efter någon vecka. Men för vissa grupper kan sjukdomen vara farlig. Det är främst äldre personer över 65 år eller de som tillhör någon riskgrupp som kan bli allvarligt sjuka. Dessa bör vaccinera sig mot influensan varje säsong. Till riskgrupp räknas personer som har en hjärt- eller lungsjukdom, diabetes, nedsatt immunförsvar, njursjukdom eller är kraftigt överviktig. Den årliga vaccinationskampanjen pågår från oktober – december.

Sök vård

 Om febern inte har minskat efter tre till fem dygn bör man söka vård. Det gäller också om febern har gått ner och sedan plötsligt stiger igen. Uppstår bröstsmärtor och andningssvårigheter kan det vara tecken på att influensan utvecklats till en allvarligare sjukdom, kontakta då vårdcentralen eller läkare.

Om man tillhör någon riskgrupp och inte är vaccinerad ska sjukvården kontaktas så fort som möjligt när de första influensasymtomen visar sig.

Vad kan du göra för att skydda dig?

  • Tvätta händerna ofta och använda gärna handsprit
  • Vaccinering
  • Är du sjuk – stanna hemma för att undvika att smitta andra

Källa: 1177, Vårdguiden

 

Veckans fråga

Skulle du vilja äta mindre socker?

Nyhetsbrev

E-postadress