Ange ditt sökord

Nytt läkemedel skulle kunna ha stor positiv inverkan på patienter med obesitas och samtidig svårbehandlad hjärtsvikt. Foto: Getty Images

Nytt läkemedel skulle kunna ha stor positiv inverkan på patienter med obesitas och samtidig svårbehandlad hjärtsvikt. Foto: Getty Images

Hjärtsvikt- och obesitaspatienter får fördelar med semaglutid

Nya rön visar att patienter med hjärtsvikt och samtidig obesitas kan dra nytta av behandling med GLP1-analogen semaglutid. Studien pekar på betydande symtomförbättringar och belyser potentialen i att behandla denna specifika patientgrupp.

Annons:

Positivt steg för patienter med hjärtsvikt och obesitas

Krister Lindmark, en framstående kardiolog och överläkare vid Danderyds sjukhus, välkomnar studiens resultat som ett positivt steg i rätt riktning för patienter med hjärtsvikt och obesitas. Han betonar de betydande besvären som denna patientgrupp upplever i samband med sjukdomen.

Kardiovaskulär död – begränsningar i studien

Samtidigt noterar Lindmark vissa begränsningar i studien. Han påpekar att inklusionskriterierna var generösa när det gäller hjärtpåverkan och att studien inte var tillräckligt stor för att bedöma effekten på exempelvis kardiovaskulär död och sjukhusinläggningar.

Obesitaspatienter med svårbehandlad hjärtsvikt

Studien inkluderade 529 patienter från 13 olika länder, och samtliga hade den svårbehandlade hjärtsviktsformen med bevarad vänsterkammarfunktion, även känd som diastolisk hjärtsvikt eller HFpEF. Deltagarna randomiserades till antingen semaglutid i hög dos eller placebo.

Symtomförbättringar vid hjärtsviktsbehandlingen

Efter ett års uppföljning noterade forskarna en påtaglig effekt, symtomskalan Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire. Semaglutidgruppen förbättrades signifikant jämfört med placebogruppen, vilket tidigare inte setts i studier om hjärtsvikt med bevarad vänsterkammarfunktion. Dessutom observerades förbättringar i flera andra funktionella parametrar som fysisk förmåga.

Semaglutid vid hjärtsvikt och obesitas

Försteförfattaren till studien, Mikhail Kosiborod, förutspår att resultaten kommer att ha en betydande inverkan på den kliniska praxisen när det gäller behandling av hjärtsvikt med bevarad vänsterkammarfunktion. Lindmark håller med och understryker att dessa resultat kan göra semaglutid till ett viktigt verktyg i behandlingen, särskilt i kombination med andra läkemedel som SGLT2-hämmare som förbättrar prognosen för patienterna.

Biverkningar och tillgänglighet av semaglutid

Studien visade en högre förekomst av negativa händelser i placebogruppen jämfört med semaglutidgruppen när det gäller biverkningar. För närvarande är semaglutid endast tillgängligt i Sverige i lägre doser för behandling av diabetes typ 2, och det finns ingen allmän tillgänglighet för den högre dosen som användes i studien.

Framtida möjligheter för hjärtsviktspatienter med obesitas

Resultaten från ESC (europeiska kardiologikongressen) 2023-studien pekar på ett positivt steg framåt i behandlingen av patienter med hjärtsvikt och samtidig obesitas genom användning av semaglutid. Denna nya insikt kan potentiellt förändra val av behandling och erbjuda nya möjligheter för patienter som kämpar med denna svårbehandlade sjukdom.

Läs om obesitas.

Läs om hjärtsvikt.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: