Ange ditt sökord

Hemoglobin A1c, eller glykohemoglobintestet, är ett test som bland annat möjligt att diagnosticera diabetes. Foto: Shutterstock

Hemoglobin A1c, eller glykohemoglobintestet, är ett test som bland annat möjligt att diagnosticera diabetes. Foto: Shutterstock

Hemoglobin A1c (glykohemoglobintest)

Hemoglobin A1c, eller glykohemoglobintestet, är ett test som mäter hur mycket socker (glukos) som finns i blodet knutet till hemoglobinet i de röda blodkropparna. Testet gör det bland annat möjligt att diagnosticera diabetes.

Annons:

När hemoglobinet och glukosen binds samman formas ett lager av socker på hemoglobinet. Lagret blir tjockare när blodsockernivån stiger.

Varför är det viktigt att analysera testet?

A1c-testet mäter hur tjockt lagret varit under de senaste tre månaderna, vilket är den tid en röd blodkropp lever. Personer som lider av diabetes (”sockersjuka”) eller andra sjukdomar som ökar blodsockernivån har ett tjockare lager av socker på hemoglobinet än vad friska människor har. Därför är det möjligt att diagnosticera diabetes med hjälp av testet.

För personer som redan har en diabetesdiagnos är testet värdefullt för att se hur väl sjukdomen hanterats under de senaste 2-3 månaderna, och om någon förändring i medicineringen är nödvändig.

Synliggör risker för komplikationer

Testet hjälper också din läkare att se om det finns en förhöjd risk för komplikationer till följd av diabetessjukdomen, såsom njursvikt, synproblem eller domningar i ben och fötter.

Att hålla A1c-nivån på en önskvärd nivå kan sänka risken för sådana komplikationer.

Skillnaden på A1c-test och ett vanligt glukostest

Ett vanligt glukostest mäter blodsockernivån vid mättillfället. Blodsockernivån förändras löpande under dagen under inflytande av många faktorer, såsom tid förfluten sedan den senaste måltiden, idrottande, eventuell medicinering och så vidare.

A1c-testets resultat påvekas inte av händelser under dagen utan ger svar på frågan hur hög blodsockernivån varit under de senaste månaderna.

Vad ska jag göra om jag har förhöjda värden?

Tala med din läkare. Vissa sjukdomar kan höja A1c-nivån, bland annat Cushings syndrom , feokromocytom och polycystiskt ovariesyndrom (PCOS). Kortikosteroidbehandling höjer också A1c-nivån.

Vissa omständigheter gör att det blir omöjligt att avläsa testresultatet på ett bra sätt. Om du förlorat mycket blod eller fått en blodtransfusion under de tre senaste månaderna blir testet inte rättvisande. Likaså om din mjälte opererats bort, eftersom de röda blodkropparnas livslängd då förändras. Vissa sjukdomar kan ha en liknande effekt, däribland vissa typer av anemi (blodbrist) eller njursvikt.

Annons:

Artikeln är publicerad i samarbete med www.werlabs.se

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: