Gallsten

Gallsten

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2014-02-20
Uppdaterad: 2014-08-14
Författare: Anders Åker

Gallsten förekommer framför allt hos gravida kvinnor och personer över 40 år. Risken att drabbas ökar med åldern och kvinnor drabbas oftare än män. Ungefär var tredje kvinna och var femte man över 40 har gallsten.

Gallsten är för det mesta ofarligt och många lever med det utan att ens veta om det. Det är först när gallstenarna blir så pass stora att de hindrar gallflödet som besvären uppstår, oftast då i form av kraftig smärta i mellangärdet. Smärtan kan ofta lindras med  receptfria läkemedel men om en gallsten fastnar i gallvägarna krävs akut sjukvård.

Stenpassion

I äldre folkbokföring kan man ofta se dödsorsaken ”stenpassion”. Detta är ett gammalt namn för gallsten (och njursten). Förr i tiden var dessa sjukdomar svåra, för att inte säga omöjliga, att behandla.

Idag är gallsten lyckligtvis ganska enkelt att åtgärda utan allt för stora eller riskfyllda ingrepp.

Orsak till gallsten

Gallstenar består vanligtvis av kolesterol, kalcium, gallsalter och bilirubin som kristalliserats i gallblåsan. Ju högre halter av dessa ämnen som finns i gallan desto större risk att stenar bildas. Vanliga riskfaktorer är:

 • Övervikt
 • Hastig viktminskning
 • Graviditet
 • Högt kolesterol
 • Diabetes
 • Ärftlighet
 • Nedsatt leverfunktion
 • Inflammatoriska tarmsjukdomar
 • Magsyrahämmande läkemedel och läkemedel som innehåller kodein

Symtom vid gallsten

Små gallstenar kommer oftast ut den naturliga vägen men om en sten blir väldigt stor kan den blockera gallblåsans öppning eller gallgångarna och orsaka ett gallstensanfall. Symtomen inkluderar:

 • Kraftig skärande eller krampaktig smärta strax under revbenen på höger sida
 • Molande värk i mellangärdet som strålar ut mot ryggen och högra axeln
 • Ihållande smärtattacker som varar från 30 minuter upp till ett par timmar
 • Smärta som uppstår strax efter måltider
 • Ömhet över gallblåsan
 • Uppblåsthet och gaser
 • Illamående och kräkningar
 • Kallsvettning
 • Gulsot 
 • Mörk urin och gråvit avföring
 • Feber tillsammans med något av ovan symptom kan tyda på inflammation i gallblåsan, gallgångarna eller bukspottkörteln och kräver akut sjukhusvård.

Diagnos vid gallsten

Preliminär diagnos ställs utifrån symptombilden och några blodprov. För att lokalisera gallstenens position görs en ultraljudsundersökning. Har en sten fastnat i gallgången kan läkaren via endoskopi göra ett litet snitt i gallgångens ringmuskel för att underlätta stenens passage.

Vid akuta eller återkommande gallstensbesvär kan gallblåsan behöva opereras bort. Detta sker normalt via titthålskirurgi och återhämtningstiden är relativt kort.Bakterieinfektioner kan tillstöta i samband med ett gallstensanfall och behöver då behandlas med antibiotika. 

Att leva med gallsten

NSAID-läkemedel såsom Diklofenak eller Voltaren brukar vara effektiva mot smärtan. Gallstenar som inte känns behöver heller inte behandlas.

Ändrade kostvanor kan dock förebygga framtida problem. 

 

Veckans fråga

Använder du cykelhjälm när du cyklar?

Nyhetsbrev

E-postadress