Ange ditt sökord

Att förvänta sig otur fredag den trettonde kan leda till självuppfyllda profetior, menar forskare. Foto: Shutterstock

Att förvänta sig otur fredag den trettonde kan leda till självuppfyllda profetior, menar forskare. Foto: Shutterstock

Fredag den 13:e – därför skulle du stannat i sängen idag!

Fredag den trettonde, som infaller inte bara en utan två gånger i år, kan vara mer än bara skrock. Datumet kan faktiskt påverka din hälsa om man får tro vissa forskar som tittat närmare på den olycksbådande dagen.

Annons:

När det kommer till de vetenskapliga bevisen huruvida att gå under en stege, ha sönder en spegel eller se en svart katt gå över vägen faktiskt är ohälsosamt, mer än om stegen faller ner i huvudet på dig eller katten anfaller, är oklart. Däremot menar forskare bakom en studie som publicerats i British Medical Journal att datumet faktiskt kan påverka vår hälsa negativt.

Studerade människors rörelsemönster

Forskarna studerade människors rörelsemönster under två fredagar varav den ena var fredag den trettonde och den andra fredag den sjätte, en dag som inte alls bär samma olycksbådande stigma.

Studien inkluderade ett antal brittiska medborgare som rörde sig i en specifik region i södra England.

Olycksrisken ökade

Det man fokuserade på var människors rörelsemönster när det gällde antalet fordon på vägarna, antalet personer som tog sig till en matbutik samt antalet personer som blev inlagda på sjukhus.

När forskarna bakom studien sammanställde resultaten visade det sig att medan antalet som besökte en matbutik inte skiljde sig nämnvärt mellan de två dagarna så minskade däremot antalet bilar på vägarna “konstant och signifikant”. Det anmärkningsvärda var att minskat antal bilar till trots så ökade mängden inläggningar på sjukhus till följd av just fordonsrelaterade olyckor.

Fredag den trettonde kan vara otursamt för vissa

Forskarna konstaterar utifrån studien att fredag den trettonde faktiskt kan vara otursamt för en del, baserat på att antalet fordonsrelaterade olyckor ökade med upp till 52 procent.

Slutsatsen blev därför att man rekommenderar att människor helt enkelt stannar hemma denna otursfyllda dag.

Förväntan av otur skapar självuppfyllda profetior

Finska forskare kom till liknande slutsatser i en studie med fokus på kvinnor. Där drog man slutsatsen att fredag den trettonde faktiskt kan vara en farlig dag för kvinnor, främst på grund av ångest som bygger på rädslan för skrock.

Med andra ord, konstaterar de finska forskarna, är det inte datumet i sig som utgör en fara utan snarare rädslan och förväntan att någonting ska hända som riskerar att skapa en självuppfylld otursprofetia.

Motsägande studier

Den brittiska studien gällande ökat antal trafikrelaterade olyckor på fredag den trettonde har dock fått mothugg. I ett par studier har andra forskare konstaterat att det tvärtom inte alls finns någon ökad förekomst av olyckor på den otursmärkta dagen i fråga utan att antalet olyckor inte skiljer sig från något annat datum. Däremot kvarstår faktumet att förväntad otur i sig skulle kunna skapa situationer som blir otursfyllda.

Oavsett vilken studie du väljer att gå efter så har ett forskarteam som står bakom en studie från 2004 en sammanfattande slutsats när det rör sig om fredag den trettonde; “är du orolig och har ångest för fredag den trettonde kan du överväga att stanna hemma eller åtminstone låta bli att köra bil.” Så om man får ta forskarnas råd kanske du skulle stannat i sängen idag?

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: