Fler fotgängare skadas när vintertiden börjar

Fler fotgängare skadas när vintertiden börjar

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2019-10-25
Författare: Anders Åker

Antalet fotgängare som skadas i trafiken ökar när vi ställer om till vintertid och mörkret faller tidigare på eftermiddagen. Ökningen är särskilt tydlig mellan klockan 16.00 – 18.00.

Det konstaterar Trafikverket i rapporten "Vilket mörker".  Under november och december nästan tredubblas antalet påkörda och skadade fotgängare under timmarna mellan klockan 16-18 jämfört med övriga månader.

Antalet olyckor tredubblas

När vi ställer om klockan till vintertid ökar olyckorna bland gående. Transportstyrelsen har studerat sommar- och vintertidens betydelse för gåendes trafiksäkerhet genom att analysera olycksstatistik från Strada, myndighetens informationssystem för skador och olyckor inom vägtrafiken.

Rapporten beskriver hur många fotgängare som dödats eller blivit påkörda under fem år utifrån månad och tid på dygnet.

Statistik belägger att vintertid påverkar antalet olyckor

Under 2013 – 2017 skadades 7 753 gående i påkörningsolyckor, vilket betyder att i genomsnitt skadas 650 fotgängare varje månad. Men under november och december ökar olyckorna bland gående, till drygt 880 personer. Nästan var fjärde olycka har skett under november och december.

– När vi övergår till vintertid påverkar det oskyddade trafikanters synbarhet eftersom mörkret faller tidigare på eftermiddagen. Det kan tyckas självklart, men det är intressant att statistiken belägger detta, säger Tomas Fredlund, analytiker på Transportstyrelsen.

Tidpunkt på dagen spelar roll

När statistiken delas in i tvåtimmarsintervaller blir det också tydligt när olyckorna inträffar. Ökningen mellan klockan 16-18 är anmärkningsvärd.

– Samma mönster återkommer i antalet dödade fotgängare, det är betydligt fler som dödas i november och december jämfört med övriga månader. Särskilt under skymningstimmarna när övergången från sommartid till vintertid märks som mest, säger Tomas Fredlund.

 

Veckans fråga

Är du orolig för din hälsa?

Nyhetsbrev

E-postadress