Fler fimpade med presentkort som motivation

Fler fimpade med presentkort som motivation

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2015-01-28
Författare: Anders Åker

För att få bukt med problemet att kvinnor röker under graviditeten har forskare i Skottland testat ett nytt grepp, att erbjuda presentkort som belöning.

Presentkorten erbjöds stegvis inom ramen för ett rökavvänjningsprogram och resultatet av studien presenterades i tidskriften BJM.

Erbjöds presentkort

I studien ingick 618 kvinnor som hade varit gravida i högst 24 veckor. Kvinnorna lottades sedan till att få presentkort, de som inte fick presentkort genomgick traditionellt rökavvänjningsprogram.

Presentkorten ingick i ett rökavvänjningsprogram med olika uppsatta mål och ju längre kvinnorna kommit i programmet desto högre belöning. 

Slutade röka

Av de kvinnors som erbjöds presentkort hade 22,5 procent slutat röka vid slutet av graviditeten, jämfört med 8,6 procent i kontrollgruppen. 

Forskarna skriver att resultatet bekräftar andra, mindre, studier på området. Man konstaterar även att ekonomisk belöning för rökstopp ger större effekt än i många andra studier där man använt sig av beteendemedicinsk behandling eller läkemedel.

Socioekonomiskt svaga grupper

Att använda presentkort som motivation skulle kunna minska ojämlikheter på hälsoområdet menar forskarna då majoriteten av kvinnor som röker under graviditeten ingår i så kallat socioekonomiskt svaga grupper. Deltagarna som hade slutat röka och var rökfria i slutet av graviditeten fick presentkort på ett värde av 400 brittiska pund totalt vilket motsvarar runt 5 000 kronor. 

Det, skriver forskarna, kan innebära ett behövligt tillskott i hushållskassan hos familjer som är ekonomiskt utsatta. Forskarna skriver vidare att det inte finns några belägg för att någon av deltagarna utnyttjade erbjudandet bedrägligt och att man nu vill genomföra en ännu större studie för att bekräfta resultaten. 

 

Veckans fråga

Två veckor kvar till jul, känner du av julstressen?

Nyhetsbrev

E-postadress