Ange ditt sökord

Firre första levnadsåret minskar risken för allergi

Firre första levnadsåret minskar risken för allergi

Den som introducerades till fisk tidigt och sedan fick fisk regelbundet löpte mindre risk att drabbas av eksem och allergisnuva. Även tillskott av AD-droppar lösta i jordnötsolja minskade risken att utveckla allergi och astma.

Annons:

Fisk i barnets kost minst två gånger per månad vid ett års ålder minskade risken för att utveckla någon allergisjukdom vid fyra års ålder, mest uttalad var riskminskningen för att utveckla flera allergisjukdomar samtidigt. Fisk regelbundet i barnets kost vid ett års ålder ökade inte risken för allergisk sensibilisering generellt och inte heller för allergi mot fisk även om föräldrarna var allergiska eller om barnet visade tidiga symtom på astma eller eksem.

Barn som fått AD vitamin i jordnötsolja under första levnadsåret löpte en minskad risk för utveckling av allergisjukdom vid fyra års ålder jämfört med barn som fått vattenlösliga vitaminer. AD vitamin i jordnötsolja minskade risken för allergi mot födoämnes- och inhalationsallergen generellt. Dessa barn hade också en lägre risk för kvarstående astma, allergisnuva och överkänslighet mot födoämnen, liksom astma senare i livet. Regelbundet tillskott av jordnötsolja i form av oljebaserade vitaminer under barnets första levnadsår ökade inte risken för sensibilisering mot jordnöt.

Studierna i avhandlingen baseras på data från BAMSEundersökningen som står för Barn Allergi Miljö i Stockholm en Epidemiologisk undersökning. I studien ingår 4 089 barn födda mellan 1994–1996. Vid barnens födelse samlades information om olika omgivningsfaktorer såsom passiv rökning och bostadsförhållanden in. Forskarna ställde även frågor om allergisjukdom i familjen och sociala bakgrundsfaktorer.

När barnen var ett, två och fyra år besvarade föräldrarna enkäter med frågor om symtom som framför allt var förknippade med allergisjukdom. Frågor ställdes även om kost och nyckelexponeringar i barnets miljö. Vid fyra års ålder var svarsfrekvensen 91 procent. Vid en klinisk undersökning av barnen mättes lungfunktion dessutom analyserades serum med avseende på förekomst av allergiantikroppar mot vanligt förekommande allergen från födoämnen och luftburna allergen.

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: