Fetma och övervikt ökar dramatiskt hos världens barn

Fetma och övervikt ökar dramatiskt hos världens barn

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2016-10-17
Författare: Anders Åker

Om drygt tio år beräknas närmare 268 miljoner barn vara överviktiga eller lida av fetma vilket är en ökning på nästan 50 miljoner barn om man jämför med idag. En ny sammanställning pekar nu ut den största orsaken.

Sammanställningen har publcierats i tidskriften Pediatric Obesity.

Oroande utveckling

The World Obesity Federation (WOF) har sammanställt siffror som visar på en oroande utveckling när det gäller antalet feta och överviktiga barn i världen. Enligt WOF förväntas antalet barn med övervikt och fetma fram till 2025 öka med 49 miljoner. Då uppgår den totala siffran för antalet övervitkiga och feta barn mellan 5 och 17 år till totalt 268 miljoner.

Av dessa kommer 91 miljoner att lida av fetma.

Barn drabbas av följdsjukdomar

Till följd av övervikten och fetman kommer fler och fler barn drabbas av följdsjukdomar som tidigare främst drabbade vuxna. Det kan röra sig om diabetes typ 2, högt blodtryck och fettlever. Idag har drygt 3,5 miljoner barn diabetes typ 2 och den siffrar väntas ligga på 4,1 miljoner år 2025.

Dessa följdsjukdomar innebär stora hälsorisker för såväl barn som vuxna.

Största orsaken

Den största orsaken till det ökande problemet med fetma och övervikt hos barn anses vara den miljö som många barn vistas i där det finns ett överflöd av billiga och tomma kalorier i form av skräpmat och sockersötade drycker.

Ian Caterson är vd för WFO och han menar att regeringar behöver använda lagar för att stoppa skräpmatsföretagen att till exempel rikta reklam till barn. Han vill även se att skolorna både serverar bra mat men också i större utsträckning jobbar med fysisk aktivitet.

WHO hakar på

Tidigare i år gick även WHO ut med varning kring att allt fler barn drabbas av fetma. WHO menar att om man inte gör någonting riskerar "fetmaepidemin att neutralisera många av de hälsoframsteg som bidragit till att medellivslängden i världen ökat".

Även WHO menar att det behövs politiska initiativ i arbetet med att minska barnfetman runt om i världen.

Fakta: Övervikt och fetma - det här är skillnaden

  • Övervikt är ingen sjukdom.
  • Barn som har övervikt har risk att utveckla fetma.
  • Om ditt barn har fetma ökar risken för att hen ska få andra sjukdomar. Fetma räknas därför som en sjukdom.
  • Gränserna för vad som är övervikt och vad som är fetma räknas ut med hjälp av BMI men det skiljer sig hur BMI räknas ut hos barn och hos vuxna.
 

Veckans fråga

Har den rådande situationen bidragit till att du känner dig ensam?

Nyhetsbrev

E-postadress