Förstoppning - testa om förstoppningen kan bero på läkemedelsbehandling

Förstoppning - testa om förstoppningen kan bero på läkemedelsbehandling

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2015-12-08
Uppdaterad: 2016-06-28
Författare: Anders Åker

Att bli hård i magen och få förstoppning drabbar alla någon gång och orsaken varierar. Det kan handla om matvanor, stress och oro men förstoppning kan även bero på läkemedel.

Om du inte behandlar förstoppning kan det efter en längre tid bildas fickor på tarmen. Det kan också göra att man får hemorrojder och analsprickor. Personer som står på exempelvis smärtbehandling med opioider upplever även många gånger att förstoppningen, som orsakas av läkemedel, försämrar livskvaliteten.

Varför blir man förstoppad

Förstoppning är när man tömmer tarmen färre än tre gånger i veckan och när man har besvär med att avföringen är hård och trög att få fram. För det mesta beror det på att man dricker för lite och äter mat som innehåller för lite fibrer.
Förstoppning är också vanligt att få om man ändrar sina matvanor, är orolig eller stressad.

n del läkemedel och viss mat kan också ge förstoppning. Oftast går besvären över av sig själv eller genom att man till exempel ändrar sina matvanor. För en del kvarstår dock förstoppningen som kronisk vilket kan orsaka långvariga besvär. Det är viktigt att våga prata med sin läkare om förstoppning då det finns hjälp att få.

Vanliga symtom vid förstoppning

När man är förstoppad är det vanligt att man går på toaletten mer sällan än vanligt. Avföringen brukar vara hård och svår att få ut. Många beskriver det som att det inte känns som att tarmen är tömd efter man har bajsat. Det är inte helt ovanligt att man får sprickor i ändtarmen och att man kan blöda lite.

Alla mag- tarmproblem har gemensamt att de många gånger påverkar livskvaliteten såväl som välbefinnandet för den drabbade. Förstoppning är inget undantag och förstoppning i samband med läkemedelsbehandling kan dessutom ytterligare sänka välmående. Därför är det viktigt att komma till rätta med förstoppningen för att undvika besvär och ytterligare höja livskvaliteten.

Förstoppning i samband med läkemedelsbehandling

Förstoppning kan orsakas av vissa läkemedel. Man uppskattar till exempel att cirka en miljon patienter i landet som får smärtbehandling med opioder drabbas av förstoppning. Vid behandling med opioider, som är ett nödvändigt behandlingsalternativ vid måttlig till svår kronisk smärta vid exempelvis cancer eller annan smärta, har förstoppning visat sig vara den absolut vanligaste biverkningen. De vanligaste läkemedlen som kan ge förstoppning är:

 • Opioider (morfinliknande substanser)
 • järn
 • vissa läkemedel mot psykiska sjukdomar
 • blodtryckssänkande läkemedel, så kallade kalciumflödeshämmare
 • antacida, medel mot sur mage

Det finns även ytterligare läkemedel som kan ge trög mage och därför ska du vara uppmärksam på om du får besvär i samband med att du får ett nytt läkemedel.

Test: Beror din förstoppning på läkemedel?

Jag tar smärtstillande med opioider.

Jag upplever att jag har förstoppning.

Jag har utan framgång prövat laxermedel mot min förstoppning.

Jag upplever att förstoppningen påverkar min vardag och livskvalitet.

Har du svarat ja på ett eller flera av dessa påståenden är det läge att ta upp diskussionen med behandlande läkare om hur du kan bli fri från besvären.

Behandling vid förstoppning

Om man inte lyckas förebygga sina besvär utan ändå blir förstoppad, finns det olika typer av receptfria medel som kan hjälpa. Om du redan står på behandling är det viktigt att du talar med behandlande läkare innan du lägger till ytterligare läkemedel.

 • Bulkmedel /Volymökande medel ökar tarminnehållets volym och ger avföringen normal konsistens.
 • Osmotiska läkemedel, verkar genom att behålla vatten i tjocktarmen. Det gör avföringen mjuk och underlättar passagen.
 • Tarmstimulerande laxermedel ger en snabb effekt genom att påskynda tarmrörelserna och tömma hela tjocktarmen. Bör inte användas mer än en vecka.
 • Vid problem med gasbildning rekommenderas ofta läkemedlet Inolaxol som används mot förstoppning men inte ger ökad gasbildning.
 • Vid opioidorsakad förstoppning finns receptbelagt läkemedel i tablettform som hjälper.

Förutom läkemedel händer det att man arbetar med avslappning, skriver ut kramplösande/tarmlugnande läkemedel eller använder andra metoder för att minska känslan av uppblåst mage. Tala med apotekspersonal eller din läkare för att få rätt hjälp för dig om du upplever besvär med gaser och förstoppning.

Behandling vid förstoppning orsakad av läkemedel

När förstoppning uppstår vid läkemedelsbehandling tar man vanligtvis laxermedel men det har visat sig att långt ifrån alla blir tillräckligt hjälpta av detta. Då kan det vara nödvändigt att sätta in annan, mer effektiv behandling.

För vuxna som är drabbade av förstoppning och som inte får tillräcklig effekt av laxermedel finns nu ett nytt läkemedel för förskrivning. Läkemedlet som tas i tablettform behandlar förstoppning som orsakats av smärtlindrande läkemedel genom att minska de förstoppande effekterna av opioder. Detta utan att påverka den smärtlindrande effekten som man av förklarliga skäl vill behålla. Prata med behandlande läkare för mer råd och behandlingsalternativ vid förstoppning i samband med läkemedelsbehandling.

Söka vård

Om man har förstoppning och samtidigt något av följande symtom ska man snarast ta kontakt med en vårdcentral:

 • viktminskning
 • blod i avföringen
 • kraftig smärta i mage

Så kan du komma tillrätta med förstoppning

Ofta beror förstoppning på att man äter för lite fibrer, dricker för lite vätska, rör på sig för lite. Det kan också bero på att man är stressad. För att komma tillrätta med förstoppning finns det några viktiga saker att tänka på.

 • Ät vid regelbundna tider och gå på toaletten regelbundet
 • Drick mycket vätska
 • Ät mer fibrer så att tarmen får arbeta
 • Motionera

Beror förstoppningen på läkemedelsbehandling är rådet att kontakta behandlande läkare då det finns åtgärder att sätta in, åtgärder som i sin tur kan öka din livskvalitet.

 

Veckans fråga

Tycker du att det är för dyrt att gå till tandläkaren?

Nyhetsbrev

E-postadress