Ange ditt sökord

Tanken bakom förslaget är att man ska minska förekomsten av munhålecancer och lidande hos patienterna. Foto: Shutterstock

Tanken bakom förslaget är att man ska minska förekomsten av munhålecancer och lidande hos patienterna. Foto: Shutterstock

Förslag: Screening av munhålecancer hos tandläkaren

Inom några år kan ett förslag vara på plats som innebär att du undersöks för munhålecancer hos tandläkaren, allt för att förebygga och minska antalet förekommande fall av cancer i munhålan.

Annons:

Förslaget kommer från en grupp experter och ska godkännas av berörda myndigheter innan det kan komma på plats.

Fler fall av munhålecancer

Allt pekar på att antalet fall av munhålecancer i Sverige ökar. I dagsläget får runt 1 000 personer om året munhålecancer i Sverige. 

Cancer i munhålan omfattar cancer på läpparna, tungan, i spottkörtlarna, i andra delar av munhålan och i svalget i nivå med munhålan. Tobak, snus och alkohol är riskfaktorer.

Ingen nationell screening

Ett nationellt screeningprogram innebär att man kontinuerligt ser över om befolkningen drabbas av en specifik åkomma. Exempel är att kvinnor kallas till mammografi där man kontrollerar eventuell förekomst av bröstcancer. I dagsläget finns inte den här typen av program för munhålecancer och det är vad experterna nu efterlyser.

Tanken är att man vid ett vanligt tandläkarbesök kartlägger tobak- och alkoholkonsumtion, som är riskfaktorer vid munhålecancer, och undersöker slemhinnorna i munnen ingående.

Även provtagning för HPV

Många tandläkarmottagningar gör redan idag undersökningar men det som saknas, menar experterna, är åtgärdsprogram när man upptäcker personer som är i riskzonen. Allt tyder även på att förekomsten av HPV, humant papillomvirus, i munhålan ökar vilket kan ge tumörer om det utvecklas till cancer. Därför vill man även se att HPV ingår i screeningen hos tandläkaren.

Förslag ska utarbetas

Tanken bakom förslaget är att man ska minska förekomsten av munhålecancer och lidande hos patienterna men även på sikt minska vårdkostnaderna genom att upptäcka cancer och cancerriskerna i god tid. Enligt experterna som SVT Nyheter har pratat med kommer de eventuella nya riktlinjerna att kunna implementeras inom fem år. Först måste man utforma ett förslag som berörda myndigheter ska godkänna. 

Man jobbar nu även i en forskningsgrupp för att ta fram en bra metod för att genomföra provtagningen, och då ingår även testa förekomsten av HPV.  

Fakta antal cancerfall, läpp, munhåla och svalg

2006: 843

2007: 876

2008: 957

2009: 929

2010: 972

2011: 1029

2012: 1075

2013: 1088

2014: 1188 

Fakta unhålecancer

Munhålecancer är cancer som sätter sig på olika ställen i munhålan, till exempel tungan, gommen eller tandraden. Det är främst människor i övre medelåldern som drabbas av den här sortens cancer. Cancer i munhålan är betydligt vanligare hos män än hos kvinnor. Tumörerna behandlas huvudsakligen med kirurgi och strålbehandling. Efter operationen kan patienten behöva lära sig tala på ett annat sätt.

Annons:

Källor:

Nordcan, SVT, Mun- och halscancerförbundet

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: