Ange ditt sökord

För tidigt födda löper ökad risk att drabbas av psykisk sjukdom

För tidigt födda löper ökad risk att drabbas av psykisk sjukdom

Forskare har upptäckt ett tydligt samband mellan för tidig födsel och en ökad risk för svåra psykiska problem. Med forskningsresultatet vill man att vården ska ta hänsyn även till för tidig födsel när unga vuxna söker sig till psykiatrin.

Annons:

Resultaten har visat sig i en ny studie som publiceras i vetenskapstidskriften Archives of General Psychiatry. Studien som är en av de mest omfattande inom området har utförts av forskare från Karolinska Institutet och King’s College London.

Mer än fördubblad risk

Bland barn som hade fötts extremt för tidigt (före graviditetsvecka 32) såg forskarna att risken för att drabbas av psykos som vuxen var dubbelt så stor jämfört med de som hade fötts efter en normal graviditetsperiod. 

När det gällde andra psykiska sjukdomar fanns det även där en större risk hos för tidigt födda att drabbas. Bland annat var risken att drabbas av bipolär sjukdom om man var för tidigt född över sju gånger så stor. 

Personer som hade fötts lite för tidigt (vecka 32-36) löpte inte riktigt lika hög risk att drabbas av psykisk sjukdom men forskarna säger ändå i ett uttalande att risken även för dessa personer är något förhöjd jämfört med normalt.

Första gången man tittar på ett bredare spektrum

Forskarna har nu för första gången tittat på en rad olika psykiska sjukdomar. Man har totalt studerat data från cirka 1,5 miljoner födslar i Sverige mellan 1973 och 1985 och identifierat de som diagnostiserades för psykiatriska problem fram till 2002.  

Tidigare har man sett en koppling mellan för tidig födsel och ökad risk för schizofreni men den här gången studerade man alltså även bipolär sjukdom, psykos och depression bland annat.

Även om kopplingen mellan för tidig födsel och psykisk sjukdom nu visar sig vara tydlig så misstänker forskarna att det kan vara en ännu tydligare koppling egentligen. Det beror på att långt i från alla fall av psykisk sjukdom hamnar på sjukhus där forskarna har hämtat in siffror, mörkertalet kan alltså vara ännu större.

Avvikelser i hjärnans utveckling

I Sverige föds ungefär 6 procent mycket för tidigt eller för tidigt och de flesta växer upp utan några fysiska eller psykiska problem.

En av forskarna bakom studien, Christina Hultman, professor vid Instutitionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (Karolinska Institutet), säger i ett uttalande att man tror att den ökade risken för psykisk sjukdom kan spåras till avvikelser i hjärnan. Nervsystemet hos för tidigt födda barn är helt enkelt extra känsligt och kan ta stor skada av komplikationer vid till exempel födseln. 

Det är dessa utvecklingsneurologiska avviikelser som kan förklara uppkomsten av psykiska sjukdomar senare i livet. Forskarna bakom studien hoppas att man kan använda forskningsresultaten inom psykiatrin. Att vården tar med för tidig födsel som en aspekt vid psykiatriska undersökningar av unga vuxna.

 

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: