Ange ditt sökord

Mona Ståhle, professor i dermatologi vid Karolinska Institutet och överläkare på Karolinska universitetssjukhuset. Foto: Privat

Mona Ståhle, professor i dermatologi vid Karolinska Institutet och överläkare på Karolinska universitetssjukhuset. Foto: Privat

Experten om Kim Kardashians behandling av sin psoriasis: ”Det finns bättre alternativ”

Det går att bli helt eller så gott som fri från symtom vid psoriasis med rätt läkemedel. Men många testar gamla metoder, som exempelvis influenser Kim Kardashian som använder salva och plastfolie för sin psoriasis.
– Att smörja in benen och linda in dem i plastfolie är en gammal traditionell metod som kan ge viss effekt vid lätt psoriasis. Idag finns betydligt effektivare läkemedel som gör dig symtomfri, även vid medelsvår eller svår psoriasis, förklarar Mona Ståhle, professor i dermatologi vid Karolinska Institutet och överläkare på Karolinska universitetssjukhuset.

Annons:

Kim Kardashian, en av världens mest kända influencer med 364 miljoner följare på Instagram, har psoriasis. Hennes psoriasisbehandling sker genom att först smörja in benen och sedan linda in dem i plastfolie ett antal timmar, ett budskap som fått spridning i svensk media och på sociala medier. Men, det är en behandling som kan fungera om man har begränsade utslag men inte optimalt jämfört med de alternativ som finns.

– Det är fantastiskt att läkemedel vid psoriasis nu är så effektiva att de flesta kan leva utan symtom, säger Mona Ståhle.

Om psoriasis

Psoriasis är en kronisk, inflammatorisk och immunologisk hudsjukdom med hög ärftlighet. De flesta får sjukdomen innan de fyllt 25 år och var tredje har en släkting med sjukdomen.

– Psoriasis är en immunologisk driven inflammation vilket förenklat kan förklaras med att immunsystemet av misstag angriper kroppens friska vävnader vilket påverkar huden. Inflammationen är genetisk styrd, vilket betyder att du måste ha vissa gener för att kunna utveckla psoriasis. Med det sagt så utvecklar inte alla med psoriasisgener sjukdomen, förklarar Mona Ståhle.

Psoriasis kan uppstå på olika delar av kroppen, se olika ut och i olika omfattning. Personer med svår psoriasis kan ha utslag över stora delar av armar, ben, bål och hårbotten. Besvären kan vara lindriga i perioder, för att sedan blossa upp igen i så kallade skov.

– Hos barn är halsfluss en vanlig triggerfaktor som kan utlösa ett skov av psoriasis. Hos vuxna kan en djup livskris så som en skilsmässa eller ett dödsfall av nära anhörig påverka. När du mår bättre igen kan sjukdomen krypa tillbaka in i kroppen. Även övervikt, framför allt bukfetma, är en nackdel i psoriasissammanhang. Men ibland vet man inte varför psoriasis kommer, den bara gör det, säger Mona Ståhle.

Om psoriasisartrit

Av de minst 300 000 svenskar som har psoriasis utvecklar ungefär en tredjedel psoriasisartrit, som är en inflammatorisk och kronisk ledsjukdom som kan orsaka svullnad, smärta och stelhet i och kring kroppens leder. Psoriasisartrit kan ofta vara en svår klinisk diagnos, det tar i snitt 3,5 år för att ställa diagnos.

– Psoriasisartrit kan vara mycket plågsamt. Det är svårt att fastställa rätt diagnos, eftersom det inte finns något blodprov eller liknande som kan bekräfta en misstanke om psoriasisartrit, säger Mona Ståhle.

Få rapporterade biverkningar

– Få kroniska sjukdomar har fått så snabb och framgångsrik läkemedelsutveckling som psoriasis och idag finns läkemedel som inte sällan kan ta bort symtomen. Dessutom är de läkemedel som finns förvånansvärt säkra, biverkningar är oftast lindriga, säger Mona Ståhle.

PASI, Psoriasis Area and Severity Index, är ett verktyg för att bedöma sjukdomens svårighetsgrad och effekt av behandlingen. Under senare år har det kommit flera nya läkemedel för psoriasis och psoriasisartrit, där PASI index nästan når 90 % (högsta effektmått som hittills uppnåtts).

Socialstyrelsen bedömer att antalet patienter som är i behov av att behandlas med de nyare läkemedlen kommer att öka. Eftersom psoriasis och psoriasisartrit är allvarliga och kroniska sjukdomar är det viktigt att veta om man har sjukdomen.

– Vid svår och obehandlad psoriasis finns exempelvis en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom, nedstämdhet och depression. Sannolikheten att psoriasisartrit ska upptäckas i tid ökar också om det sedan tidigare finns en psoriasisdiagnos. Dessutom innebär rätt diagnos och specialistkompetens att individen får effektiv behandling och symtomlindring. Så den som misstänker att man kan ha psoriasis ska söka vård hos en hudspecialist för att få korrekt diagnos och behandling. Barn med misstänkt psoriasis bör alltid får en specialistbedömning för att säkerställa diagnos, säger Mona Ståhle.

Läs mer om psoriasis.

Läs mer om psoriasisartrit.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: