Ange ditt sökord

Anemi kan ha många olika orsaker. Det kan bero på blodförlust exempel vis från en sårskada eller ett kirurgiskt ingrepp. Foto: Shutterstock

Anemi kan ha många olika orsaker. Det kan bero på blodförlust exempel vis från en sårskada eller ett kirurgiskt ingrepp. Foto: Shutterstock

ERC – mäter mängden röda blodkroppar i ditt blod

ERC mäter mängden röda blodkroppar i blodet. Röda blodkroppar transporterar syre från lungorna till resten av kroppen, och återför koldioxid tillbaka till lungorna.

Annons:

ERC är en viktig del av en hälsoundersökning och kan visa om du lider av blodbrist, anemi.

ERC

Om ERC är låg (anemi), kan kroppen inte få det syre den behöver. Om nivån är för hög (ett tillstånd som kallas polycytemia) finns det en risk att de röda blodkropparna klumpar ihop och blockerar de små blodkärlen (kapillärerna). Detta gör det också svårt för de röda blodkroppar för att transportera syre.

ERC-nivån är normalt nära knuten till hemoglobinnivån.

Varför behöver man analysera provet?

ERC ingår som en viktig del i en hälsoundersökning.

Avvikelser från normala värden kan signalera blodbrist, anemi.

Om jag har ett lågt värde – vad kan det bero på?

Låg halt av röda blodkroppar kallas även anemi. Anemi kan ha många olika orsaker. Det kan bero på blodförlust (exempel vis från en sårskada, annan blödning, ett kirurgiskt ingrepp, tarmcancer eller magtumör). Det kan också bero på näringsbrist. Det kan handla om benmärgsproblem i samband med en cancersjukdom, eller utslagen produktion av röda blodkroppar i samband med en cellgiftsbehandling.

Ytterligare en tänkbar orsak är njursvikt.

Om jag har ett högt värde – vad kan det bero på?

Förhöjda värden förekommer hos människor som lever på hög höjd, och hos rökare. Vätskebrist kan också ge förhöjda värden, som emellertid sjunker tillbaka när vätskebalansen återställs.

Andra, mindre vanliga orsaker till förhöjda värden är lungemfysem, vissa tumörer, vissa benmärgssjukdomar eller missbruk av dopingmedlet epogen.

Vilka andra faktorer kan påverka analysvärdet?

Det normala värdet minskar något med stigande ålder. Kvinnor förlorar blod i samband med menstruationen, och deras värden varierar därför en aning beroende på tid på månaden.

Vissa mediciner och behandlingar kan också påverka värdet. 

Patienter som är särskilt känsliga för avvikande värden

Gravida kvinnor bör undvika alltför höga eller låga värden eftersom de kan öka risken för ett dödfött barn (vid för höga värden) eller för tidig födsel eller födsel av ett underviktigt barn (vid för låga värden). 

Annons:

Artikeln är publicerad i samarbete med www.werlabs.se

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: