Ange ditt sökord

 Vem som får rätt behandling vid osteoporos är i många fall ett lotteri, säger Anna Spångeus är docent och specialistläkare. Foto: Shutterstock

Vem som får rätt behandling vid osteoporos är i många fall ett lotteri, säger Anna Spångeus är docent och specialistläkare. Foto: Shutterstock

Osteoporos uppstår när bennedbrytande cellerna blir starkare och kroppen förlorar mer benmassa än den kan bygga upp. Foto: Shutterstock

Osteoporos uppstår när bennedbrytande cellerna blir starkare och kroppen förlorar mer benmassa än den kan bygga upp. Foto: Shutterstock

Det är viktigt att reagera på frakturer inklusive kotkompressioner (dvs kotfraktur) för att upptäcka osteoporos.  Foto: Shutterstock

Det är viktigt att reagera på frakturer inklusive kotkompressioner (dvs kotfraktur) för att upptäcka osteoporos. Foto: Shutterstock

Effektiv osteoporosbehandling – ett lotteri för dig som patient

Osteoporos, även kallat benskörhet, och där till kopplade osteoporosfrakturer, är en av de vanligaste svenska folksjukdomarna och som drabbar varannan kvinna över 50 år. Vid osteoporos blir skelettet skört och kan lätt brytas, det kan i de svåraste fallen räcka med en hostning. Det finns verkningsfull behandling men långt ifrån alla kvinnor får ta del av denna behandling.

Annons:

Experter menar därför att utredningar och behandlingar vid osteoporos idag är ett lotteri inom den svenska vården.

Osteoporosbehandlingen – ett lotteri

Anna Spångeus är docent och specialistläkare vid Linköpings Universitetssjukhus och hon menar att det är patienten som blir lidande.

– Vem som blir utredd och får rätt behandling vid osteoporos är idag i många fall dessvärre ett lotteri. Detta är frustrerande och det känns sorgligt att möta dessa patienter som vi inom sjukvården missat. Positivt är dock att flera regioner nu börjat reagera och satsar på att stärka vården för denna patientgrupp genom olika så kallade frakturkedjor. Och även i Östergötland hoppas vi på att politikerna nu tar ett större ansvar för denna gruppen, berättar Anna Spångeus.

Osteoporos betyder “poröst ben”

Hos en frisk person med ett starkt skelett är kroppens bennedbrytande och benuppbyggande celler i balans. Osteoporos betyder “poröst ben” och uppstår när de bennedbrytande cellerna blir starkare och kroppen förlorar mer benmassa än den kan bygga upp.

– Vid benskörhet försämras mängden och kvaliteten på skelettet. Skelettet blir skörare och risken att det bryts ökar. Skelettet fyller inte längre sin normala funktion, vi får en ”skelettsvikt”, förklarar Anna Spångeus.

Osteoporos känns inte och uppmärksammas därför sällan innan frakturer blir ett faktum. Lågenergifrakturer, en fraktur efter ett fall i samma plan, är ett aktuellt begrepp.

– Ett friskt skelett ska normalt klara ett lågenergifall, men vid osteoporos går skelettet sönder, berättar Anna Spångeus.

Viktigt att uppmärksamma frakturer

Det är viktigt att reagera på frakturer inklusive kotkompressioner (dvs kotfraktur) för att upptäcka osteoporos. En kotkompression innebär att en kota blir nedpressad och faller samman. Symptom är i regel kraftig ryggvärk som kan sitta i under lång tid, ibland livslångt.  Vid kotkompressioner ser man ofta en längdminskning och ryggdeformitet.

– Kotkompression är en av de frakturer som innebär högst risk för fler framtida frakturer. Därför är det viktigt att vården och patienter är extra uppmärksamma på kotkompressioner och agerar, säger Anna Spångeus.

Kvinnors bentäthet minskar snabbare

Att bentätheten minskar med ökad ålder samt av sjukdomar och användningen av vissa mediciner, som kortison, är huvudorsaker till osteoporos. Kvinnors bentäthet minskar snabbare än mäns på grund av minskade östrogennivåer efter klimakteriet och kvinnor får därför osteoporos i större utsträckning och tidigare i livet.

– Det finns flera riskfaktorer för osteoporos och osteoporosfrakturer. Förutom naturligt åldrande kan faktorer som påverkad kalkbalans inklusive D-vitaminbrist, vissa sjukdomar och mediciner, låg fysisk aktivitet, fallbenägenhet påverka skelettet negativt samt öka frakturrisken, förklarar Anna Spångeus.

Personer med osteoporos kan själva till viss del påverka sin situation och sin framtida frakturrisk. Det är ett teamwork mellan vård, medicin och patientens egna arbete.

– Medicinerna vi använder är mycket bra, effektiva och viktiga men det är också avgörande att patienter själva underlättar för kroppen genom exempelvis träning och god kost samt identifierar och påverkar risker för fall, säger Anna Spångeus.

Osteoporos missas ofta i vården

Socialstyrelsen rekommenderar att FRAX-test, ett riskvärderingsverktyg för att bedöma risken för en framtida fraktur, används om det finns misstanke om osteoporos efter fraktur. Därefter ska en utredning göras och behandling sättas in.

– Förutom stora brister gällande utredning och behandling, är det också många patienter som när de väl fått behandling släpps för tidigt. Individuell vårdanpassning, tät kontakt, uppföljning och behandlingsutvärdering är oerhört viktigt för bra behandlingsresultat, säger Anna Spångeus.

Kombinerad behandling vid osteoporos är effektiv

Effektiv osteoporosbehandlingen är heltäckande och sker genom en kombination av bra medicinsk behandling och icke farmakologisk behandling som sjukgymnastik, fallprevention samt  dietistkontakt.

– Behandling för osteoporos behöver vara heltäckande för att effektivt bygga upp skelettet och minska risken för fall och framtida frakturer. Idag är aktörer inom vården sällan koordinerade och patienter nås inte av rätt behandling. Det är ett lotteri kring vem som får rätt läkemedelsbehandling, bra sjukgymnastkontakt samt fallprevention, och vem som helt blir utan vård, säger Anna Spångeus.

För att säkerställa rätt vård till patienter med osteoporos och minska risken för upprepade benbrott menar Anna Spångeus att vården behöver ha ett större processtänk där alla patienter med osteoporosfrakturer går igenom samma vårdkedja och erbjuds likvärdig samt heltäckande behandling.

Fakta

  • Varannan kvinna och var fjärde man över 50 år kommer att drabbas av en fraktur orsakad av osteoporos.
  • Det finns effektiv behandling. Men endast var sjätte patient får denna.
  • Är du +50 och har brutit dig efter ett lågenergifall eller haft en kotkompression – kräv utredning på vårdcentralen. 
  • Benskörhet (Osteoporos) – ta reda på om du ligger i riskzonen

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: