Ange ditt sökord

Män med dålig kondition hade 35 procent högre risk att utveckla psoriasis och 44 procent högre risk att utveckla psoriasisartrit, jämfört med män som hade hög kondition. Foto: Shutterstock

Män med dålig kondition hade 35 procent högre risk att utveckla psoriasis och 44 procent högre risk att utveckla psoriasisartrit, jämfört med män som hade hög kondition. Foto: Shutterstock

Dålig kondition kan öka risk för psoriasis hos män

Man har visat att unga vuxna med sämre fysisk kondition har en ökad risk för den autoimmuna sjukdomen psoriasis. Män med sämst kondition vid mönstring hade 35 procents högre risk att utveckla psoriasis senare i livet, än de som hade bäst kondition.

Annons:

Forskare vid Göteborgs universitet har gjort en stor registerbaserad studie, baserad på data om drygt 1,2 miljoner svenska män som mönstrade till värnplikten mellan åren 1968 och 2005. Alla män genomförde konditionstest och uppgifterna samkördes sedan med andra register för att exempelvis exkludera de som redan hade diagnosen psoriasis eller psoriasisartrit sedan tidigare.

Drygt 23 000 av männen kom att utveckla psoriasis eller psoriasisartrit senare i livet, när de var mellan 37 och 51 år gamla. I gruppen med sämst kondition var det 2,5 procent som utvecklade någon av eller båda sjukdomarna, jämfört med 1,7 procent i gruppen med bäst kondition. När forskarna beräknade riskökningen justerade de för andra riskfaktorer, däribland BMI.

Studien visar ej att man kan förebygga sjukdom genom motion

Ju sämre kondition desto större risk – för dem med sämst kondition var risken 35 procent högre att utveckla psoriasis och 44 procent högre att utveckla psoriasisartrit, jämfört med dem som hade hög kondition.

– Vi visar att det finns en association mellan sämre kondition och ökad risk att utveckla psoriasis, men vi visar inte på ett orsakssamband. Vi kan alltså inte säga att det går att förebygga psoriasis genom att motionera, säger studiens försteförfattare Marta Laskowski, som är doktorand inom dermatologi vid Göteborgs universitet och ST-läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Män med dålig kondition bra att hålla koll på

Unga män med dålig kondition är en grupp som vården bör försöka hålla koll på.

– Man vet sedan tidigare att låga konditionsnivåer ökar risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom, och psoriasis är i sig kopplat till en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Resultaten från vår studie ger ytterligare stöd för att det är bra att utvärdera konditionsnivåer tidigt i livet för att identifiera individer som löper större risk att drabbas av negativa hälsoutfall senare i livet, säger Marta Laskowski.

Det finns andra studier som visat att personer med psoriasis överlag har en sämre fysisk kondition, även om de jämförs med personer som är lika fysiskt aktiva, men det är inte helt klarlagt vad det kan bero på.

– En svaghet med vår studie är att vi inte kunnat följa hur männens kondition utvecklades under de år som gick mellan mönstring och insjuknande. Vi saknar också data om rökning, som är en känd riskfaktor för psoriasis, säger Marta Laskowski.

Fjällande hudplack – psoriasis

Omkring 300 000 svenskar har psoriasis i antingen mild, måttlig eller allvarlig form. Det är en kronisk inflammatorisk systemsjukdom som drabbar män lika ofta som kvinnor. Man vet ej helt orsaken till sjukdomen men ärftlighet i kombination med yttre faktorer spelar roll. Den vanligaste typen är plackpsoriasis som ger rodnade, fjällande, kliande plack på huden. Psoriasispatienter har ofta andra sjukdomar också. Omkring 30 procent får den inflammatoriska ledsjukdom som kallas psoriasisartrit. Annan känd samsjuklighet är exempelvis fetma, hjärtkärlsjukdom, diabetes och depression.

Behandlingsmöjligheterna har förbättrats med åren och förutom lokalt verkande krämer finns idag läkemedel som ger en systemisk effekt. Det har även tillkommit effektiva biologiska läkemedel som påverkar signalkaskaden i den inflammatoriska process som driver sjukdomen.

Annons:

Källor:

Plos one

Göteborgs universitet

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: