Ange ditt sökord

Coronavirus covid-19: Stanna hemma vid sjukdom
 För att så mycket som möjligt bromsa en spridning i samhället vill Folkhälsomyndigheten påminna allmänheten om att alltid stanna hemma när man är sjuk och kan ha en sjukdom som är smittsam. Foto: Shutterstock

För att så mycket som möjligt bromsa en spridning i samhället vill Folkhälsomyndigheten påminna allmänheten om att alltid stanna hemma när man är sjuk och kan ha en sjukdom som är smittsam. Foto: Shutterstock

Coronavirus covid-19: Stanna hemma vid sjukdom

Risken för spridning av coronavirus covid-19 i det svenska samhället är fortsatt måttlig, men utvecklingen i omvärlden är bekymmersam och läget kan snabbt ändras. Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu testning för covid-19 även av personer som får symtom efter att ha rest i Tyrolen.

Annons:

Allmänheten påminns samtidigt om vikten av att alltid stanna hemma vid sjukdom. 

Vi behöver din hjälp att få koll på coronavirusets spridning i Sverige! Gör enkät här.

De allra flesta i Sverige har smittats utomlands

Spridningen av covid-19 i världen fortsätter, även om den har börjat avta i de värst drabbade områdena i Kina. I Sverige harde allra flesta fall som rapporterats smittats utomlands, oftast i norra Italien där sjukdomen nu sprids. Det pågår ett mycket intensivt arbete med att utföra smittspårning runt dessa fall. Risken för spridning av covid-19 i Sverige är fortsatt måttlig, enligt Folkhälsomyndighetens senaste riskbedömning. Ännu syns inga tecken på spridning i samhället.

– Men vi närmar oss ett läge där vi måste förbereda oss inför en eventuell nästa fas, säger Anders Wallensten, biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar från och med den 9 mars att personer som har vistats i den österrikiska delstaten Tyrolen, erbjuds test för covid-19 om man får symtom som feber, hosta och andningssvårigheter inom 14 dagar efter hemkomst. Fortsatt gäller samma rekommendation för personer som rest i norra Italien samt i Kina, Iran och delar av Sydkorea.

Påminner om vikten av god handhygien

För att så mycket som möjligt bromsa en spridning i samhället vill Folkhälsomyndigheten påminna allmänheten om vikten av en god handhygien och att alltid stanna hemma när man är sjuk och kan ha en sjukdom som är smittsam.

– Det är en skyldighet som individen har enligt smittskyddslagen. Den som går till jobbet trots att man inte är frisk utsätter andra för risker, säger Anders Wallensten.

Nästan alla tillfrisknar

Nästan alla som får covid-19 tillfrisknar, de flesta efter en tids egenvård i hemmet.

Däremot löper de äldsta äldre, personer kring 80 år och över, en ökad risk för svår sjukdom och har högre risk att avlida.

Fakta Individens ansvar enligt smittskyddslagen

Enligt smittskyddslagen ska var och en genom ”uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder” medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Den som dessutom vet eller misstänker att hen bär på en smittsam sjukdom är också skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk. Detta gäller alla smittsamma sjukdomar. För en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom som covid-19 finns ytterligare krav på den enskilde. Den som vet att hen bär på covid-19 är skyldig att informera andra människor om smittan. Detta gäller för de människor som hen kommer i ”sådan kontakt med att beaktansvärd risk för smittoöverföring kan uppkomma”, vilket för covid-19 gäller nära kontakter. Läkare ger närmare information till patienter om vilka förhållningsregler som gäller.

Fakta God handhygien

Annons:

Källor:

Folkhälsomyndigheten

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: