Ange ditt sökord

 Anders Tegnell även Johanna Sandwall, krisberedskapschef på Socialstyrelsen samt Morgan Olofsson, kommunikationsdirektör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Foto: Shutterstock

Anders Tegnell även Johanna Sandwall, krisberedskapschef på Socialstyrelsen samt Morgan Olofsson, kommunikationsdirektör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Foto: Shutterstock

Coronavirus covid-19: Nu är läge att jobba hemifrån – ett stort personligt ansvar att bromsa smittspridningen

Svenskarna uppmanas nu att också ta ett personligt ansvar för att tillsammans med myndigheter hjälpa till att minska smittspridningen av coronaviruset covid-19. Det betyder bland annat att jobba hemifrån och även undvika onödig kontakt med äldre.

Annons:

På dagens presskonferens deltog förutom statsepidemiolog Anders Tegnell även Johanna Sandwall, krisberedskapschef på Socialstyrelsen samt Morgan Olofsson, kommunikationsdirektör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Gör kort enkät och få veckorapport om coronavirusets spridning i Sverige!

Stanna hemma om du är sjuk

Anders Tegnell konstaterade att det i nuläget handlar om att som man säger, ”platta till kurvan”, det vill säga minska spridningstakten så mycket som möjligt. Han betonade det personliga ansvaret att bidra till att minska just smittspridningen.

– Det finns ett stort personligt ansvar, som vi behöver sprida gemensamt; stanna hemma när du känner dig sjuk. Grotta inte ner dig i exakt vilka symtom. Känner du dig småkrasslig, stanna hemma. Mår du jättebra efter några timmar: bra, du kan gå till jobbet nästa dag. Men börjar det likna en infektion: stanna hemma till det gått över, och lägg till ytterligare två dagar. När du är hemma ska du inte gå på bio och göra sånt, var då hemma, minska dina sociala kontakter så mycket som möjligt, konstaterade stadsepidemiolog Anders Tegnell.

Äldre bör inte gå ut och handla

Personer över 70 år uppmanas nu att begränsa sina nära kontakter med andra så långt som möjligt de kommande veckorna. Det innebär bland annat att man så långt som möjligt ska undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler.

– Och nu har vi en period när man inte ska träffa sina gamla släktingar om det inte är helt nödvändigt. Den som har symtom ska definitivt inte göra det, säger Anders Tegnell..

Läge att jobba hemifrån

Inledningsvis gavs även en lägesbild där Folkhälsomyndigheten konstaterar att flest fall dyker upp i Europa men att det samtidigt verkar som att Kina inte har några fall alls längre. Däremot ser man USA som ett orosmoment där man har en stor spridning. I Sverige har man nu valt att testa andra grupper, inte mindre, men andra grupper och det kommer att ta ett tag innan man ser utvecklingen.

Framförallt i Stockholmsområdet och de andra storstadsområdena ser man nu en samhällsspridning om än på låg nivå. Det enskilt viktigaste är fortsatt att den som är sjuk alltid ska stanna hemma, och då undvika nära kontakter med andra människor. Covid-19 kan ge lindriga symtom som liknar en förkylning, så det är viktigt att vara vaksam. De arbetsgivare som har möjlighet att låta anställda arbeta hemifrån kan överväga att rekommendera detta. Det skulle kunna ha en viss dämpande effekt på spridningen – och därmed avlasta sjukvården – i synnerhet i Stockholmsregionen.

– Nu är läget att jobba hemma. Framförallt i Stockholmsregionen. De som kan jobba hemma bör göra det i fortsättningen.

På Aftonbladets Pär Karlssons frågar om varför beskedet om att alla ska jobba hemifrån kommer först nu menar Anders Tegnell att det gäller att införa rätt åtgärder vid rätt tillfälle, annars är effekterna noll.

– Mycket av det vi talar om att göra idag är jobbigt att hålla på med. Det är samma sak med arbetsplatser. Man kan jobba hemma en vecka, en månad, men förr eller senare behöver man komma till jobbet. Nu är vi i det läget i Stockholm. När kurvan går uppåt, då går man in med de här åtgärderna.

Skolorna fortsatt öppna

Man har fortfarande inte gått ut med en allmän uppmaning att stänga landets skolor, en fråga många har ställt sig. På frågan om just skolorna konstaterar Anders Tegnell att man tillsammans med Skolverket tagit fram ett dokument för hur de ska hantera situationen.

– Vad gäller skolorna: ha inte stora morgonsamlingar, gå ut på rasterna, man kan vara ännu tydligare med att kommunicera att barn måste vara hemma när de är sjuka, samma gäller med personalen. Vi har tagit fram ett dokument om detta tillsammans med Skolverket, där man inte får samma drastiska effekter som vid en stängning av skolan.

Stor informationssatsning

Regeringen har beslutat att ge MSB 75 miljoner kronor för att skyndsamt ta fram ett nationellt informationsmaterial till alla hushåll som ska hjälpa till att bromsa och plana ut smittspridningen av coronaviruset.

– I en så allvarlig situation som vi har är det viktigt att alla har kunskap och tar sitt ansvar att gemensamt agera för att hindra smittspridningen av det nya coronaviruset. Kommunikation är avgörande för att vi tillsammans i Sverige ska kunna minska smittspridningen och plana ut puckeln, säger Morgan Olofsson, kommunikationsdirektör på MSB.

Den här omfattande satsningen gör att förmågan stärks att hjälpa allmänheten och det handlar om kunskap – att känna till de råd som olika myndigheter tar fram.

–    Det handlar om att känna, inte onödig oro men att läget är allvarligt. Det handlar om att göra, allt från att tvätta händerna till att hitta till Krisinformation.se för samlad och bekräftad information, säger Morgan Olofsson.
Igår skickade MSB, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i samråd med regeringen ut ett myndighetsmeddelande till allmänheten:

Myndighetsmeddelande:

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt. Det görs genom att:

  • du stannar hemma om du känner dig sjuk med snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symtom.
  • du gör inga besök på äldreboenden eller sjukhus som absolut inte kan undvikas. Låt bli sådana besök helt om du känner dig sjuk.
  • du tvättar händerna med tvål och varmt vatten ofta.

Vid frågor, gå till www.krisinformation.se, där finns myndigheternas samlade och bekräftade information.

– I brist på vaccin har vi bara kommunikation. Lyssna på de som vet, inte på de som gissar, konstaterar Morgon Olofsson.

Ny fas kräver nya insatser mot covid-19

Arbetet med att bromsa spridningen av covid-19 i samhället går in i en ny fas, som kräver andra insatser än tidigare. Fokus ligger nu på att fördröja smittspridning i befolkningen, och samtidigt på att skydda de äldsta och sköraste mot sjukdomen. Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för samhällssmitta av covid-19 är mycket hög. Detta innebär att den tidigare strategin att fånga alla fall av sjukdom, genom att provta personer som får symtom efter att ha rest i vissa områden utomlands, inte längre är den som är mest effektiv och att istället alla som är sjuka i förkylning eller influensaliknande symptom ska vara hemma för att inte riskera att sprida smitta vidare till andra. Detta gäller inte minst personal inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg.

Hälso- och sjukvården och de kliniska mikrobiologiska laboratorierna behöver nu ställa om till att använda sina provtagnings- och analysresurser där de gör mest nytta. Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu provtagning av personer med behov av inneliggande sjukhusvård som haft ett akut insjuknande i feber eller luftvägssymtom utan annan känd orsak. Dessutom rekommenderas provtagning av personal som arbetar med sjukvård och omsorg av äldre och som insjuknar med feber eller luftvägssymtom där diagnostik för covid-19 kan vara av relevans.

– Syftet är att hindra att smittan sprids inom sjukvården och äldreomsorgen. Här finns de personer som löper störst risk att få svår sjukdom och det är dem vi vill skydda i första hand, säger Karin Tegmark Wisell, överläkare och chef för avdelningen för mikrobiologi på Folkhälsomyndigheten.

Det finns ingen specifik medicinsk behandling mot covid-19. Nästan alla får lindrig sjukdom och tillfrisknar efter en tids egenvård i hemmet. Därför finns det inga medicinska skäl att provta alla som insjuknar med symtom som hosta, snuva, feber eller annat som kan tyda på covid-19, men som också kan vara någon annan infektion. Folkhälsomyndigheten kommer att använda andra metoder för att följa och övervaka utvecklingen av epidemin.

Annons:

Källor:

MSB, Folkhälsomyndigheten

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: