Ange ditt sökord

Folkhälsomyndighetens biträdande statsepidemiolog Anders Wallensten konstaterade att de flesta drabbade i Sverige är mellan 40 och 60 år. Foto: Shutterstock

Folkhälsomyndighetens biträdande statsepidemiolog Anders Wallensten konstaterade att de flesta drabbade i Sverige är mellan 40 och 60 år. Foto: Shutterstock

Coronavirus covid-19: Ökad riskbedömning för – vid minsta symtom, undvik kontakt med äldre

Folkhälsomyndigheten ser flera tecken på så kallad samhällsspridning av coronavirus covid-19 och väljer därför att höja riskbedömningen för spridning av det nya coronaviruset inom Sverige till mycket hög. Man avråder nu till fullo onödiga besök på sjukhus och hos äldre vid minsta symtom på luftvägsinfektion.

Annons:

Beskedet kom under tisdagens presskonferens. Folkhälsomyndigheten ser tecken på samhällsspridning i två av landets regioner, Region Stockholm och i Västra Götalandsregionen. Riskbedömningen är gjord utifrån den nuvarande situationen i Sverige och världen. Den är inte en prognos inför framtiden utan en bedömning över läget just nu. Hjälper munskydd och handsprit? Infektionsläkaren svarar på vanliga frågor om Coronaviruset.

Få veckorapport om coronavirusets spridning genom att göra kort enkät!

Handfull fall

Med samhällsspridning menar man att smittan börjat spridas mellan främlingar till skillnad från tidigare då man i de flesta fall har kunnat spåra smittan. I de flesta fall har man kunnat spåra smittan till personer som vistats utomlands eller som har haft umgänge med personer som vistats utomlands. Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson sa under dagens presskonferens att det totalt rör sig om en handfull fall där man inte har kunnat spåra smittan.

Folkhälsomyndighetens biträdande statsepidemiolog Anders Wallensten konstaterade samtidigt att de flesta drabbade i Sverige är mellan 40 och 60 år och betonade att ett skäl till detta är att de åldersgrupperna har varit i norra Italien i större utsträckning än andra.

Alla med symtom uppmanas avstå sociala kontakter

Allmän smittspridning i hela landet ser myndigheten inte, men risknivån höjs nu till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Läget innebär att det är viktigt att var och en med symptom, även milda begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

Viktigt att skydda de mest sårbara

Särskilt viktigt är att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symptom på luftvägsinfektion. Anhöriga bör också undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden, och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom.

Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara.

Vanliga symtom vid coronavirus covid-19 (2019-nCoV)

  • Feber
  • Luftvägssymtom från nedre luftvägarna med hosta och andfåddhet.
  • Myalgi och artralgi.
  • Snuva och slem i luftvägarna.
  • Diarré. (mindre vanligt)
  • Tecken på ARDS och organsvikt i svåra fall.

Personal övas i säker hantering av skyddsutrustning

Några nya nationella åtgärder är än så länge inte beslutade och beslut om större sammankomster är upp till arrangören. Under gårdagen fick Karolinska institutet i uppdrag av Socialstyrelsen att arrangera träning och övning för bland annat vårdpersonal i hantering av personlig skyddsutrustning. Socialstyrelsen ska under dagen lämna en uppdaterad lägesrapport med anledning av covid-19 till Socialdepartementet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Bland annat ska man redogöra för tillgången till personlig skyddsutrustning, träning och övning i hantering av utrustningen för mindre van vårdpersonal och rekommendationer om hur relevanta vårdplatser kan säkerställas om situationen eskalerar. Det är detta Sveriges regioner uppger att de behöver stöd med och som står i fokus för Socialstyrelsen åtgärder den närmaste tiden.

– Utifrån den uppdaterade nationella lägesanalysen av regionernas lägesbilder arbetar Socialstyrelsen med att möta regionernas behov. Idag ger vi Karolinska Institutet i uppdrag att träna och öva personal för omhändertagande av patienter med misstänkt eller bekräftad smitta av covid-19, säger krisberedskapschef Johanna Sandwall.

Inköp av skyddsutrustning och material för provtagning

Den nya ögonblicksbilden från månadsskiftet februari-mars visar att regionerna sammanlagt har personlig skyddsutrustning som räcker för cirka 5800 diagnosbesök och drygt 1400 vårddygn. Socialstyrelsen har påbörjat arbetet med inköp av skyddsutrustning och material för provtagning. I samverkan med MSB har arbetet med att samla in information om beredskapsläget inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård påbörjats.

– Vår bedömning i dagens rapport är att den samlade katastrofmedicinska beredskapen i Sverige är opåverkad. Regionerna har vidtagit aktiva ansträngningar för att säkerställa en tillfredsställande smittspårning samt prehospital akutsjukvård, hospital akutsjukvård och intensivvård. Det finns fortsatt behov av att säkerställa 1177 Vårdguidens funktionalitet, så att personer med misstänkt smitta dirigeras till korrekt vårdinrättning för ett adekvat omhändertagande, säger Johanna Sandwall.

Annons:

Källor:

Folkhälsomyndigheten, MSB

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: