Ange ditt sökord

Infektioner som orsakas av bakterier läker oftast ut av sig själva. Då är det onödigt att ta antibiotika eftersom varje ökad mängd antibiotika ger ökad resistensutveckling. Foto: Shutterstock

Infektioner som orsakas av bakterier läker oftast ut av sig själva. Då är det onödigt att ta antibiotika eftersom varje ökad mängd antibiotika ger ökad resistensutveckling. Foto: Shutterstock

Antibiotika – hur undviker vi antibiotikaresistens?

Det är viktigt att använda antibiotika rätt för att inte riskera antibiotikaresistens. Genom att bara ta antibiotika när det verkligen behövs bidrar du till att förhindra att resistenta bakterier utvecklas och att antibiotika kan användas effektivt även hos framtida generationer.

Annons:

Varje år den 18 november samverkar flera myndigheter med att uppmärksamma Europeiska antibiotikadagen (European Antibiotic Awareness Day), vars syfte är att öka kunskapen om antibiotikaresistens. Kampanjen är ett initiativ från europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC.

Undvik onödig antibiotikabehandling

Antibiotikaresistens är ett hot mot folkhälsan och ett allvarligt problem som blir allt vanligare i Europa. Nyckeln till att bekämpa antibiotikaresistens är bland annat en god användning av antibiotika i sjukvården. Vi måste ha fokus på rätt användning av antibiotika och framförallt undvika onödig behandling.

Det finns olika sorters antibiotika, varav en del hjälper mot många bakterier och andra bara mot vissa sorter. I Sverige brukar läkare först och främst rekommendera ”smala” antibiotika, som inte tar kol på så många bakteriesorter. 

Visst kan man ta till en annan antibiotikasort om en inte fungerar, men problemet är att sorterna börjar ta slut i hela världen. Därför är det viktigt att minska den totala användningen av antibiotika för att förhindra resistensutveckling.

Bakterier kan smitta andra bakterier med resistens

Bakterier och virus kan orsaka infektioner som ger liknande symtom. Antibiotika biter inte på virus, men däremot på bakterier. Dock kan infektioner som orsakas av bakterier många gånger läka ut av sig själva. Då är det onödigt att ta antibiotika eftersom varje ökad mängd antibiotika ger ökad resistensutveckling.

Förutom att utveckla resistens så kan bakterierna också ”smitta” varandra med resistens. Smittan sker i tarmen och de resistenta bakterierna kan sedan spridas vidare till andra människor via till exempel händerna. Efter en enda antibiotikakur kan resistenta bakterier finnas kvar i tarmen i upp till två år. Om dessa resistenta bakterier i sin tur orsaker en infektion i din kropp kan denna bli svårbehandlad. 

Framtida generationer ska kunna nyttja antibiotika

Användning av antibiotika ska därför ske med försiktighet, det vill säga endast när det verkligen gör nytta och då med rätt dosering och längd på behandling.

Genom en återhållsam användning av antibiotika kan vi bidra till att förhindra att resistenta bakterier utvecklas. Det betyder i så fall att framtida generationer kommer att kunna nyttja antibiotika på ett effektivt sätt när de verkligen behövs.

Tre kloka val för att motverka antibiotikaresistens:

  • Tvätta händerna för att undvika smitta
  • Prata med din läkare eller veterinär om när antibiotika gör nytta
  • Lämna in överbliven antibiotika på apoteket, istället för att använda eller slänga den
 
Annons:

Källor:

Antibiotikaellerinte.se, Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: