Ange ditt sökord

Zikaviruset sprids inte av någon av de myggarter som finns i Sverige. Därför bedöms risken som obefintlig att Sverige skulle drabbas av ett utbrott. Foto: Shutterstock

Zikaviruset sprids inte av någon av de myggarter som finns i Sverige. Därför bedöms risken som obefintlig att Sverige skulle drabbas av ett utbrott. Foto: Shutterstock

Diagnos vid zikaviruset ställs bland annat genom blodprov. Får du feber inom två veckor efter hemkomst i tropiska länder, kontakta vården. Foto: Shutterstock

Diagnos vid zikaviruset ställs bland annat genom blodprov. Får du feber inom två veckor efter hemkomst i tropiska länder, kontakta vården. Foto: Shutterstock

Allt om zikavirus

Zikaviruset smittar via myggor och man tycker sig se en koppling mellan viruset och en ökad risk att viruset påverkar fostret hos gravida. Det finns speciella reseråd till gravida och till både män och kvinnor som planerar en graviditet. I den här artikeln kan du läsa mer om symtom, diagnos och behandling.

Annons:

Myndigheterna i Central- och Sydamerika där utbrottet pågår har gått ut med information där man till och med avråder kvinnor från att bli gravida och att kvinnor som redan är gravida bör vidta åtgärder för att undvika att bli drabbade. För kvinnor som reser till de drabbade länderna antingen som turister eller i arbetet menar Folkhälsomyndigheten att man bör föra en dialog med olika instanser huruvida det är lämpligt eller inte att resa. 

Zikaviruset sprids med myggor

Zikaviruset konstaterades första gången redan 1947, då i Uganda. Framförallt har viruset fått en spridning i tropiska delar av Afrika, Asien, Oceanien samt Central- och Sydamerika. Det är apor som tros vara själva värden för viruset i naturen och sprids främst via myggor. Andra smittvägar har diskuterats men är enligt Folkhälsomyndigheten ovanliga.

Zikaviruset har isolerats i sperma efter zikavirusinfektion och enstaka fall har rapporterats om misstänkt sexuell överföring men det är inte bekräftat. Zikaviruset kan överföras via blod och blodgivning efter vistelse i tropiska länder är därför inte tillåtet under den närmaste tiden efter hemkomst. Detta i enlighet med Socialstyrelsens regler för blodgivning.

Historiskt sett har det fram till 2013 endast förekommit mindre utbrott men det året inträffade det första stora utbrottet, då i Polynesien. Under 2015 och början av 2016 har viruset påträffats runt om i Syd- och Centralamerika.

Symtom vid zikaviruset

Zikaviruset är ett flavivirus och tillhör samma familj av virus som exempelvis hepatit C, TBE, dengue- och west nile-feber. Endast en av fem utvecklar symtom och symtomen är då vanligtvis milda.

Symtom 

  • Feber
  • Ögoninflammation
  • Ledvärk
  • Utslag 

Symtomen varar i cirka 2-7 dagar men de allra flesta som drabbas går igenom förloppet utan att vare sig märka av det eller drabbas av några följder eller komplikationer. Det är i alla fall vad man har trott fram tills nu.

Zikaviruset kan ge fosterskador

Det finns vetenskaplig konsensus att fosterskadan mikrocefali kan orsakas av zikavirus. Hur stor risken är för fosterskador om man som gravid får infektionen, eller när under graviditeten risken är störst, vet man dock inte idag.

Det är visat att zika kan smitta vid sexuell kontakt (och viruset har isolerats i sperma efter infektion) men det är fortfarande oklart hur stor den risken är. Vidare är det oklart under hur lång tid en man, som smittats av zika, skulle kunna smitta andra vid sexuell kontakt. Tillgänglig information tyder på att den risken väsentligen eller kanske enbart föreligger under kort tid.

Rekommendationer enligt Folkhälsomyndigheten

Par där kvinnan är gravid Par där kvinnan är gravid bör undvika oskyddat sex under resa till berört område och därefter under hela den aktuella graviditeten.

Par som kan bli gravida Par som kan bli gravida bör undvika oskyddat sex under resa till berört område och avvakta med att försöka bli gravida till 28 dagar efter hemkomst. Om manlig partner har eller har haft zikaliknande symtom eller om infektion har konfirmerats bör paret dock undvika oskyddat sex under 6 månader efter start av symtom.

Kvinnlig resenär som kan bli gravid Kvinnor som kan bli gravida bör undvika oskyddat sex under resa till berört område och avvakta 28 dagar efter hemkomst med att försöka bli gravida för att undvika att eventuell zikainfektion pågår under graviditeten.

Övriga resenärer Män som har rest i berört område kan minska risken att överföra smitta genom att undvika oskyddat sex under 28 dagar efter hemkomst. Män med konfirmerad zikainfektion kan minska risken för att överföra smitta genom att undvika oskyddat sex under 6 månader efter hemkomst.

Oavsett graviditetsstatus kan par som vill minska risken för infektion med zikavirus överväga att undvika oskyddat sex under 6 månader efter hemkomst om mannen har haft zikaliknande symtom i samband med resa till berört område.

Guillain-Barrés syndrom

Det finns även rapporter i samband med utbrottet om en ökning av fall av Guillain-Barrés syndrom hos vuxna, en ovanlig akut inflammatorisk sjukdom som ger förlamningar. Förlamningarna sitter ofta i armar och ben, men kan även drabba resten av kroppen. Sjukdomen börjar ofta med en svaghet i armar eller ben, och förvärras under några veckor. Därefter brukar det vända och de flesta blir friska, men det kan ta månader innan man tillfrisknat helt.

Sambandet inte fastställts fullt ut men man bevakar utvecklingen för att se hur man ska hantera viruset och de eventuella följder som en virusinfektion kan orsaka hos den som drabbas.

Konsultera innan avresa

Svenska Folkhälsomyndigheten har valt att gå ut med en mer individuell rekommendation (se förklaring längre ner under “Fakta”). Rådet från svenska myndigheter är att du som är kvinna och är, eller planerar att bli, gravid innan din avresa konsulterar läkare, resemedicinsk mottagning eller mödravårdscentral. Det gäller inte bara zikaviruset utan generellt om du planerar att resa till länder där det förekommer tropiska sjukdomar. Du får då råd om lämpliga förebyggande åtgärder och även en möjlighet att diskutera riskerna med infektioner som kan ge feber och hur dessa risker kan hanteras. 

Folkhälsomyndighetens råd till alla som ska resa till tropikerna är att alltid ta reda på vilka sjukdomar som finns, vilka vaccinationer du kan behöva och hur du kan skydda dig mot infektioner när du väl kommer till din destination. Om det dyker upp nya fakta kan Folkhälsomyndigheten komma att ändra sina rekommendationer. Håll dig uppdaterad genom att besöka Folkhälsomyndighetens hemsida för information.

Diagnos och behandling vid zikaviruset 

För att ställa diagnos letar man efter zikavirusets arvsmassa i blod och/eller urin. Detta görs vanligtvis under den första veckan från det att du känner av feber. Även  virusspecifika antikroppar kan upptäckas i blodet men det är först senare i sjukdomsförloppet.

I dagsläget finns det varken specifik behandling eller förebyggande vaccin för just zikavirus.

Så skyddar du dig mot zikaviruset

Zikaviruset sprids som tur är inte av myggarter som förekommer i Sverige. Viruset bedöms därför inte kunna överföras på våra breddgrader och det enda fall i Sverige man sett hittills var en turist som hade varit i Brasilien. 

Du som besökt ett område där det föreligger tropiska sjukdomar bör dock kontakta sjukvården om du inom två veckor efter att du kommit hem får feber (för malaria gäller tre månader efter hemkomst). Väl hos läkaren, informera om vilka länder du har besökt samt om du är gravid.

Så skyddar du dig mot zikaviruset

  • Innan avresa, kontakta vården, resevaccinationscenter eller motsvarande för råd om vad som gäller i just det land du ska besöka. Det gäller särskilt om du är gravid, reser med små barn eller lider av en kronisk sjukdom.
  • På plats, skydda dig från myggbett med täckande kläder och myggmedel (spray eller stift).
  • Under natten, använd myggnät.

Du som reser till länder där zikavirus sprids bör dock skydda sig mot myggbett, och gravida kvinnor kontakta hälso- och sjukvården för råd inför resan.

Fakta: Därför finns ingen nationell rekommendation om att gravida inte ska åka till zikadrabbade länder

De nationella reseråden i Sverige görs av UD på underlag av olika myndigheter, bland annat Folkhälsomyndigheten. De gäller då allvarliga situationer i länder som gör att man helt bör undvika att resa dit och har konsekvenser för hur man kan få ersättning för inställda resor med mera.

Övriga reseråd/rekommendationer genomförs i Sverige delvis av resebyråer som då hänvisar vidare till vaccinationsmottagningar och liknande, som gör en bedömning utifrån individ och aktuellt resmål. Information om riskerna på resmålet får dessa bland annat från myndigheten när det gäller pågående utbrott med mera som förändrar de mer stationära riskerna i länderna. Myndigheten har alltså denna gång just gjort detta på samma sätt som andra nationella och internationella myndigheter gjort, nämligen gett information om att den pågående spridningen av zika kan medföra ökande risker vid en graviditet så att man kan ha med det i rekommendationer till de personer som planerar resor till området.

Det viktigaste är att gravida innan en resa får denna information på ett bra sätt och genomförandet ser lite olika ut i olika länder.

Annons:

Källor:

Folkhälsomyndigheten [Denna artikel är uppdaterad senast 2019-11-15

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: