Ange ditt sökord

Dina fötter förtjänar samma omtanke som resten av din kropp. Foto: Shutterstock

Dina fötter förtjänar samma omtanke som resten av din kropp. Foto: Shutterstock

Du som lever med diabetes har rätt till att få dina fötter undersökta en gång per år i vården - prata med din vårdcentral. Foto: Shutterstock

Du som lever med diabetes har rätt till att få dina fötter undersökta en gång per år i vården - prata med din vårdcentral. Foto: Shutterstock

Lär känna dina fötter genom att dagligen ta en koll på hur de mår - då kan du förebygga, behandla och undvika värre fotskador. Foto: Shutterstock

Lär känna dina fötter genom att dagligen ta en koll på hur de mår - då kan du förebygga, behandla och undvika värre fotskador. Foto: Shutterstock

Allt om diabetesfötter – viktig kunskap för dig som är diabetiker

För den som har diabetes uppstår inte sällan problem med fötterna, något som om det får gå obehandlat kan utvecklas till en allvarlig diabeteskomplikation som i värsta fall kan leda till amputation. Därför är det viktigt att du lär känna dina fötter och få rätt hjälp i vården.

Annons:

Diabetes är inte bara en utan flera sjukdomar och i det Nationella diabetesregistret finns cirka 400 000 svenskar registrerade. Typ 1-diabetes är den form av diabetes som kräver injektioner och typ 2-diabetes, som ibland kallas åldersdiabetes, innebär förändrade kostvanor, bra mat och mer fysisk aktivitet och i förlängningen kan också tablettbehandling bli aktuellt.

Vad är diabetesfötter?

Diabetesfötter innebär problem med fötterna och kan drabba personer med såväl typ 1- som typ 2-diabetes. Det är därför extra viktigt att du som har diabetes är noga med att ta hand om dina fötter.

Det finns två olika typer av komplikationer som kan drabba dig som har diabetes, angiopati och neuropati.

Angiopati

Vid angiopati uppstår skador på kärlen på grund av högt blodsocker vilket kan leda till att väggarna i kapillärerna skadas. Om höga halter av kolesterolet LDL finns i blodet kan kärlväggarna täppas till och det kan öka risken för besvär.

Är blodcirkulationen dålig och sår uppstår kommer det bli svårare för kroppen att läka såret vilket kan leda till att du får besvär med återkommande, och svårläkta, sår om du inte har regelbunden koll på dina fötter och upptäcker dessa i god tid.

Neuropati

Neuropati är vanligast vid typ 2-diabetes. På grund av för lite kroppseget insulin och för hög blodsockerhalt minskas blodflödet till de små blodkärl som försörjer nerverna vilket i sin tur leder till förstörd nervstruktur och nervfunktion. Neuropati kan påverka alla nerver i hela kroppen men då nerverna till fötterna är väldigt långa påverkas fötterna oftast först. Neuropati kan utvecklas olika snabbt beroende på hur du tar hand om din diabetes.

Andra faktorer som påverkar utvecklingen är ärftlighet, hur länge du haft diabetes, ålder, rökning, högt blodtryck och höga blodfetter. B12-brist, alkohol och låg ämnesomsättning kan även det orsaka nervskador i dina fötter. Precis som i fallet med angiopati är en regelbunden koll av dina fötter ett bra sätt att både upptäcka och i god tid behandla eventuella problem som kan uppstå vid neuropati.

Symtom vid autonom neuropati

Det finns två former av neuropati, autonom och sensorisk och det är vanligast att man drabbas av autonom neuropati först. Besvären kommer av att blodflödet i de små kärlen i huden påverkats av högt blodsocker. Till exempel kan du uppleva att foten är kall men om du känner på foten känns den varm. Det beror på att blodflödet i de mellanstora kärlen har ökat.

Det här leder även till syrebrist i huden och som resultat blir huden torr, känslor för tryck och risken för förhårdnader ökar. Den torra huden som uppstår kan leda till sprickor då särskilt runt hälen och främre trampdynorna samt stortån. Just torra fötter med förhårdnader är den största riskfaktorn för att drabbas av sår på fötterna.

Vanliga symtom

 • Svettas om fötterna.
 • Fötterna är varma när du känner på dem.
 • Fötterna är torra.
 • Fötterna har förhårdnader och sprickor som resultat av torrhet.
 • Fötterna är känsliga för tryck, även lättare former av tryck.
 • Håret på fötterna försvinner.

Symtom vid sensorisk neuropati

Sensorisk neuropati påverkar känseln i nerverna och kan orsaka nedsatt känsel i såväl tårna som hela foten och även i underbenet. Inledningsvis är symtomen ofta påtagliga, och kan kännas värre på natten, men med tiden kan det utvecklas till att du istället får ett känslobortfall och inte känner något alls. Sensorisk neuropati drabbar ofta båda fötterna samtidigt.

Vanliga symtom

 • Brännande känsla
 • Smärta
 • Sveda
 • Hetta
 • Stickande känsla i fötterna

Symtomen kan förbättras av att gå upp eller röra på sig men om du känner igen symtomen behöver du prata med din läkare, diabetessjuksköterska eller fotterapeut då det finns behandling mot smärtan. Nedsatt känsel är viktigt att ta på allvar då det riskerar att leda till att du inte upptäcker sår och skador på foten i tid vilket kan leda till kroniska sår på fötterna. Dålig blodcirkulation leder även till att såren är svårare att läka.

Hur tar jag hand om mina fötter?

Med diabetes är det alltid viktigt att ligga bra till i blodsockret, för att hela kroppen ska må bra. Där ingår även fötterna, men ibland blir fötterna och särskilt undersidan ”bortglömda”. Vi ser inte undersidan av fötterna varje dag, det kanske är rent fysiskt besvärligt att kolla på dina fötter eller så tänker du bara inte på att även fötterna påverkas av din diabetes.

Att ta hand om sina fötter när man har diabetes är en gemensam insats från dig själv och vården. Som patient har du rätt att få dina fötter undersökta av läkare, diabetessköterska eller fotterapeut en gång per år, det kallas för fotstatus. Utöva din rätt som patient och få din årliga koll för att på så vis kunna få en adekvat bedömning om hur dina fötter mår.

Hur bedöms en diabetesfot?

Eftersom det är flera aspekter som spelar in när det kommer till diabetesfötter behöver man också göra en grundlig undersökning. När man kontrollerar din fotstatus mäter man därför tre värden; ankeltryck, djupare känsel och ytlig känsel.

Stämgaffel Med en stämgaffel mäter man den djupa känslan i foten.

Monofilament Monofilamenttråd är en typ av fibertråd som vid ett visst tryck böjer sig och med den mäter man den ytliga känseln i foten.

Ankeltryck Genom att mäta ankeltrycket, mäter man blodtrycket i ankeln vilket även det påverkar fötterna.

Efter undersökningen gör vårdpersonalen en riskbedömning av dina fötter som ligger till grund för hur allvarliga besvär du har och vilken typ av hjälp du kan få via landstinget. Det finns totalt fyra riskgrupper.

Riskgrupp 1. Frisk fot – diabetes utan komplikationer

Riskgrupp 2. Nervskada och/eller kärlskada.

Riskgrupp 3. Tidigare diabetessår, fotdeformiteter, förhårdnader och amputerad.

Riskgrupp 4. Pågående allvarlig fotsjukdom – till exempel sår och infektioner.

Beroende på vilken riskgrupp du tillhör kan det bli aktuellt med olika former av hjälpmedel som skoinlägg, specialskor, regelbunden fotvård av diabetesutbildade fotterapeuter med mera. Vilken form av hjälp som finns att tillgå varierar mellan de olika landstingen och du kan höra dig för vilken hjälp just du kan få. Det är viktigt att inte glömma fötterna vid besök hos läkare eller sjuksköterska då du har rätt till den årliga undersökningen och en årlig koll hjälper vården och dig att din fotstatus under kontroll i samband med diabetes.

Diabetesfötter – experten berättar vad du kan göra själv

Först och främst bör du som har diabetes ta som vana att kontrollera dina fötter varje dag, i samband med dusch, att du går upp på morgonen eller går och lägger dig på kvällen. Du kan vara extra uppmärksam på följande:

 • Sår
 • Sprickor
 • Svullnader
 • Rodnader
 • Torr hud
 • Förhårdnader
 • Nagelförändringar på fötterna

Om du upplever det svårt att kolla under fötterna kan du använda en spegel alternativt fråga om hjälp. Det är viktigt att kolla fötterna för ju förr du gör något åt dessa ”mindre” skador desto lättare är det att förebygga att de utvecklas till något besvärligare. Om du låter foten vara helt kan såren bli kroniska, infekterade och i riktigt allvarliga fall leda till att foten behöver amputeras.

Ann Lindström är fotterapeut med mångårig erfarenhet av fotterapi och jobbar inte bara inom Stockholms läns landsting utan även utbildar fotterapeuter inom diabetesfötter. Ann Lindström delar med sig av sina bästa fotvårdsråd till dig som lever med diabetes:

Expertens tips

 • Se till att få fötterna undersökta en gång per år.
 • Lär känna dina fötter, titta på dina fötter varje dag.
 • Ta hand om dina fötter med fotgymnastik; knip med tårna, håll kvar, sära på tårna, håll kvar och rör på dina fötter varje gång du sitter framför teven eller gör tåhävningar när du diskar. Det hjälper till att stabilisera dig och få igång cirkulationen i fötterna.
 • Vid behov, fila fötterna men undvik att fila för ofta.
 • Smörj fötterna efter dusch, varje dag, men aldrig mellan tårna där ska det vara torrt.
 • Undvik att vara barfota i miljöer där fotsvamp kan få fäste som badhus och gymduschar.

Andra goda råd till dig som är diabetiker är att använda rätt skor som inte orsakar skavsår och att använda strumpor i rätt storlek, helst i ylle eller bomull. Tänk på att om strumpresåren sitter för hårt kan den klämma åt blodcirkulationen!

Att leva med dibetesfötter

Det finns idag hjälp att få för att ta hand om våra fötter men vi pratar fortfarande förvånansvärt lite om fötterna, särskilt det som kallas medicinsk fotvård. Alla kan drabbas av besvär med fötterna men för dig som har diabetes blir det ännu viktigare att ta hand om dina fötter och dagligen stämma av hur de mår.

Genom att motionera hjälper du till att öka blodcirkulationen men framförallt måste man hålla ordning på nivåer och blodsocker. Många gör redan det och kan ändå drabbas av besvär med fötterna på grund av ålder eller väder och vind, då är det ännu viktigare att kontrollera fötterna och förebygga eventuella skador som uppstått med hjälp av receptfria medel på apoteket, egenvård och råd från läkare, diabetessjuksköterska eller fotterapeut.

Annons:

Källor:

Diabetesförbundet, Diabeteshandboken, Internetmedicin, Lunds universitet

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: