Ange ditt sökord

De nya reglerna innebär förhoppningsvis att Sverige blir bättre på att bemöta en eventuell influensapandemi. Foto: Shutterstock

De nya reglerna innebär förhoppningsvis att Sverige blir bättre på att bemöta en eventuell influensapandemi. Foto: Shutterstock

All influensa blir anmälningspliktig

Från och med den 1 december 2015 blir influensa en anmälningspliktig sjukdom meddelar Folkhälsoinstitutet. Regeländringen börjar gälla innan årets stora influensasäsong förväntas dra igång.

Annons:

Det är regeringen som har beslutat att införa influensa i smittskyddsförordningens lista över anmälningspliktiga sjukdomar. Den specifika anmälningsplikten för svininfluensa tas även bort då Influensa A(H1N1), svininfluensa, numera anses vara en av flera säsongsinfluensor.

Förenklade regler

Samtidigt som influensa blir en anmälningspliktig sjukdom förenklas också reglerna jämfört med i dag skriver Folkhälsoinstitutet i ett pressmeddelande. Förändringarna ska innebära en minskad arbetsbörda för läkare och laboratorier då det endast är laboratorierna som behöver anmäla, allmänheten och övrig vårdpersonal behöver med andra ord inte anmäla. 

Det både effektiviserar processen, minskar arbetsbördan för läkare och vårdpersonal. Tidigare har både laboratoriet och läkarna anmält influensan men informationen har sett olika ut.

Samköra data

Både Folkhälsomyndigheten och landets smittskyddsenheter kommer att kunna samköra data från anmälda laboratorieverifierade fall av influensa med andra register.

Man hoppas att samkörningen innebär att kunskapen om de influensafall som rapporteras kommer att öka, till exempel genom information om dödsfall i närtid till influensainfektion.

Beredskapen stärks

De nya förändringarna innebär enligt Folkhälsoinstitutet att Sveriges beredskap inför en pandemi stärks. Laboratoriernas samkörning leder till ökad kunskap om influensans spridning.

Med det nya regelverket på plats kommer man därmed veta mer om återkommande säsongsinfluensor och vara beredd och ha system på plats för att lättare bemöta en eventuell pandemi.

Annons:

Källor:

Folkhälsomyndigheten

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: