Ange ditt sökord

Fysisk aktivitet är det som verkar höja livskvaliteten mest. Foto: Getty Images

Fysisk aktivitet är det som verkar höja livskvaliteten mest. Foto: Getty Images

5 saker för bättre livskvalitet

Forskare vid Lunds universitet har genomfört en studie där de analyserade 356 olika hälsofaktorer hos nästan 30 000 personer i åldern 50 till 64 år för att förstå vad som påverkar hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL). Genom att använda artificiell intelligens (AI) har de kunnat rangordna dessa faktorer och identifiera de fem mest påverkande variablerna.

Annons:

Tidigare forskning har ofta fokuserat på enskilda livsstilsfaktorer, och AI har sällan använts i sådana analyser. Men i den här studien användes AI tillsammans med data från SCAPIS – Hjärt- och lungfondens databas – för att titta på både fysisk och mental livskvalitet. De analyserade allt från rökning, psykisk hälsa, alkoholkonsumtion, träningsfrekvens, socioekonomi, utbildning och sysselsättning till fysiologiska mätningar som blodtester, BMI och lungfunktion.

Viktigast för att nå en bra livskvalitet

Resultaten visade att de fem viktigaste faktorerna för en god livskvalitet var:

  1. fysisk aktivitet
  2. arbete
  3. avsaknad av smärta
  4. god sömn
  5. känslan av att ha kontroll över sitt liv

Intressant nog visade studien att det inte var sjukdom i sig som starkt påverkade livskvaliteten, utan snarare konsekvenserna av sjukdom, särskilt kronisk smärta, som hade en betydande inverkan. Smärta påverkade många andra aspekter av livet och därmed livskvaliteten, medan en enkel diagnos inte var starkt kopplad till låg livskvalitet.

Fysisk aktivitet kom som den mest betydelsefulla faktorn, och det är känt att den positivt påverkar både fysisk och mental hälsa. Att ha ett meningsfullt arbete och vara en del av ett sammanhang där man trivs och utvecklas var också viktigt. Generellt sett fanns det inte stora könsskillnader i studiens resultat, men män tenderade att rapportera högre nivåer av fysisk aktivitet än kvinnor, medan kvinnor värderade avsaknaden av smärta något högre.

Resultaten från denna forskning kan vara användbara vid utformningen av folkhälsopolitik och insatser för att förbättra människors välmående. Forskarna betonar vikten av att främja fysisk aktivitet som en central faktor för att öka livskvaliteten och främja hälsan, och de rekommenderar att man fokuserar på dessa faktorer redan i medelåldern för att lägga grunden till ett långt och lyckligt liv.

Tips på träning.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: