Ange ditt sökord

Ökad risk för urininkontinens efter vaginal förlossning

Ökad risk för urininkontinens efter vaginal förlossning

Beroende på om en kvinna föder vaginalt eller genom kejsarsnitt kan risken för att drabbas av urininkontinens öka. Vanligast är det vid en vaginal förlossning då förekomsten av urininkontinens tjugo år efter förlossningen ökar kraftigt.   

Annons:

Urininkontinens är en vanligt förekommande åkomma, främst bland kvinnor i vuxen ålder. Många upplever en skam över att ha en överaktiv blåsa, vilket leder till försämrad livskvalitet hos de berörda. 

Den nya studien omfattar kvinnor som endast har fött ett barn, risken för urininkontinens tros därför vara ännu högre efter flera vaginalförlossningar. För studien svarar forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Syftet med studien var att studera förekomst och riskfaktorer för urinläckage hos kvinnor 20 år efter förlossningen.  

Det ingick över 6100 kvinnor i studien, vars uppgifter bygger på studien SWEPOP (Swedish pregnancy, obesity and pelvic floor) från 2008. Man har bland annat hämtat fakta från medicinska födelseregistret. 

Vanligare vid vaginalförlossning

Resultaten från studien visar en klar skillnad mellan förlossningssätt. Bland de som födde vaginalt var det över 40 procent som hade urinläckage tjugo år efter förlossningen. Siffran är att jämföra med de 29 procent som hade förlösts med kejsarsnitt. 

Även om kejsarsnitt inte ger samma risker för inkontinens är det viktigt att belysa att den formen av förlossning innebär vissa andra risker, både när det gäller barnet och mamman. Därför ska man inte klassa kejsarsnitt som ett bättre alternativ utifrån denna studie. Däremot kan studieresultaten ses som ett mått på den riskökning som finns genom vaginalt barnafödande. Vilket förlossningssätt det till slut blir beror på fler faktorer än dessa. Då tar man bland annat hänsyn till en mängd olika medicinska för- och nackdelar, för att hitta det förlossningssätt som är bäst för både modern och barnet. 

Undersökte eventuellt samband med vikten

Forskarnas slutsats av studien är att en vaginalförlossning påverkar bäckenbotten. Detta kan sedan orsaka urinläckagen och effekten av vaginalförlossning jämfört med kejsarsnittförlossning går att se två decennier efter förlossningen.

Utöver förekomsten och riskfaktorerna för urinläckage undersökte forskarna även om BMI och vikt har någon betydelse för att urininkontinens uppstår. Resultaten därifrån visar att kraftig övervikt ökar risken för urinläckage praktiskt taget lika mycket för vaginal som kejsarsnittsförlösta kvinnor.

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: