Ange ditt sökord

Med så mycket information som sprids om ebola är det viktigt att lära sig vad som är myt och vad som är sanning om den ökända sjukdomen. Foto: Shutterstock

Med så mycket information som sprids om ebola är det viktigt att lära sig vad som är myt och vad som är sanning om den ökända sjukdomen. Foto: Shutterstock

Ebolaviruset sprids via kontakt med kroppsvätskor som blod och saliv. Foto: Shutterstock

Ebolaviruset sprids via kontakt med kroppsvätskor som blod och saliv. Foto: Shutterstock

Åtta myter och sanningar om ebola

Dagligen nyheter om ebola i media, rapporterade fall även i väst och en allmän oro gör att det florerar många rykten om den fruktade sjukdomen. Ebolautbrottet är allvarligt och då är det ännu viktigare att korrekt information sprids.

Annons:

I Sverige anses beredskapen vara god men de senaste veckornas utveckling i USA och Spanien där sjukvårdspersonal i respektive land har smittats har lett till att man bevakar situationen än mer intensivt och kontinuerligt uppdaterar de riktlinjer och åtgärder som finns i samband med ebola. 

Risken fortsatt låg för ebolasmitta i Sverige

Risken att smittas av ebola i Sverige bedöms som fortsatt låg. Däremot föreligger större risk för så kallade “importfall”, personer som har befunnit sig i de drabbade regionerna och sedan reser tillbaka till Sverige. För vårdpersonal finns tydliga kriterier för patienter som har befunnit sig i regionen och som uppvisar ebola-symtom. Om patienten uppfyller dessa kriterier så finns riktlinjer för isolering, transport, provtagning och behandling.

Som fallen i Spanien och USA visat så kan vårdpersonal smittas i samband med att man behandlar personer med ebola. Vid närmare utredning har det visat sig bero på den mänskliga faktorn och att man har frångått de rutiner och riktlinjer som finns. Därför ser man ständigt över om man kan förbättre de rutiner man har och hur vårdpersonal som arbetat med ebolasmittade ska följas upp.

Internationell hjälp för de drabbade

Utbrottet av ebola är allvarligt för regionen i västra Afrika. Ekonomin påverkas i en redan ekonomiskt svag region och problem med infrastruktur och resurser inom sjukvård bidrar till den snabba spridningen. Att utbrottet kom i en gränsregion bidrog också till att det har varit svårt att inte bara spåra utan även isolera smittan. 

Hitills har ebola krävt över 3 800 dödsoffer men förhoppningen är att nu när det internationella samfundet har vaknat så finns det större möjligheter att sätta in resurser och bättre chanser att begränsa smittan. Men, vårdpersonal, såväl inhemsk som internationell, kämpar inte bara mot ebola i sig utan även mot hungersnöd och föräldrarlöshet när barn förlorar sina föräldrar i smittan. Man kämpar också mot traditioner, rykten och myter. Något som även västländsk media tampas med. Nedan följer åtta vanliga myter kring ebola, följt av fakta.

Myt – Ebola är mycket smittsamt

Om man jämför med de allra flesta vanliga sjukdomar så är inte ebola särskilt smittsamt. Risken att drabbas av ebola är störst vid kontakt med kroppsvätskor (främst blod, saliv, kräkningar och (troligtvis) svett) från personer som är tydligt infekterade. Kroppsvätskorna kan smitta om de får kontakt med slemhinnor som vid näsan och munnen eller liknande områden. I snitt smittar varje ebolasmittad person i det aktuella utbrottet två friska personer.

För att förstå smittspridningsrisken används ett värde, “RO” som indikerar hur snabbt en sjukdom sprids vidare. Ebola ligger på ett RO värde kring 1-2 medan utbrottet av sars för tio år sedan hade ett värde på 5. Påssjuka ligger på 10 och mässling på 18, så man kan dra slutsatsen att ebola trots allt skulle kunna vara betydligt mer smittsamt än det faktiskt är.

Myt – Jag kan smittas av ebola från någon som ser frisk ut

Högst osannolikt. Ebola har en inkubationstid (tiden mellan att man får smittan och att sjukdomen bryter ut) på upp till 21 dagar tills symtomen börjar visa sig även om den tiden oftast kan vara kortare. Det här är orsaken till rädslan att personer som ser friska ut skulle kunna resa från Västafrika och sprida sjukdomen. Generellt så är inte personer som inte uppvisar några kända ebola-symtom smittsamma. Och i vilket fall smittar ebola sällan, om ens alls, via vanliga sociala kontakter som att skaka hand eller befinna sig i närheten av varandra.

Det finns ett undantag och det är personer som har haft ebola och blivit friska. Det har kommit studier som visar att ebolaviruset kan överleva i sädesvätskan upp till tre månader så därför är det viktigt att överväga om man som ebolaöverlevare ska ha sex överhuvudtaget inom den perioden. Om man har det ska man använda kondom. 

Myt – Om jag drabbas av ebola dör jag sannolikt

Det finns särskilt en siffra som många kastar ur sig när det gäller risken för att dö i ebola, nämligen att ebola har “upp till 90% dödlighet”. Faktum är att ebola historiskt sett fram tills nu endast har förekommit i ett antal korta och isolerade utbrott. Utbrotten har haft olika virusstammar av ebola varav en hade en dödlighet på 90%. 

Det nu aktuella utbrottet har ett lägre dödstal. De i dag aktuella siffrorna visar att 8 000 personer har fått ebola bekräftat och av dem har 3 865 tyvärr avlidit. Det ger en dödlighet på 48%. Det är fortfarande tragiskt med ett så högt antal dödsfall och siffran kan komma att öka beroende på utvecklingen men dödligheten är inte i närheten så hög som den skulle kunna vara. Sett till förutsättningarna är dödligheten förmodat ännu lägre när det kommer till patienter som har tillgång till modern sjukvård. 

Myt – Personer med ebola-symtom bör sättas i karantän

Om du vill ha en lista på symtom i samband med ebola så behöver du bara tänka dig senaste gången du eller någon du känner hade influensa. Till en början är symtomen vid ebola och vid influensa mycket snarlika och det skulle leda till att väldigt många skulle behöva isoleras. 

Den långa listan av symtom bidrar till att man vid flygplatser har “upptäckt” möjliga ebolafall. Det är troligt att det fortsätter att hända och sannolikheten är att det blir fler falsklarm än konstaterade fall.

Myt – Alla på flygplatser bör testas för ebola

Flygplatser runt om i världen tar emot ett enormt antal människor varje dygn varav majoriteten av resenärer aldrig varit i närheten av Västafrika. Att använda metoder som temperaturmätning i stor skala på flygplatser runt om i världen skulle bidra till ett stort antal falsklarm. 

En betydligt mer effektiv metod enligt hälso- och sjukvården, är att noga och ordentligt testa personer som reser ut från länder där ebola finns. I bland annat USA har man dock valt att testa människor på flygplatser där en stor del av resenärerna reser in från Västafrika.

Myt – Västvärlden står oförberedd vid ett ebolautbrott

Trots fallen där sjukvårdspersonal har smittats så står västvärlden förberedda. Tidigare utbrott har gjort sjukvården och myndigheter mer förberedda på olika storlekar på utbrott. 

Rika länder har troligtvis bättre möjligheter att spåra och isolera personer som har varit i kontakt med någon som har diagnostiserats med ebola och mycket bättre möjligheter att via sjukvården behandla de som smittats. Men, risken är absolut inte obefintlig – generellt har dock de flesta länder i västvärlden konstaterat att det finns goda förberedelser om man upptäcker ebolafall. 

Myt – Ebola är en katastrof för Afrika

Ebola-utbrottet har främst påverkat de länder där ebola konstaterats, det vill säga Guinea, Liberia och Sierra Leone. Där kämpar man nu mot smittan, mot allmän oro och ekonomisk och mänsklig kris på grund av ebola. Och mer hjälp behövs i dessa regioner. Men många andra länder i Afrika har också påverkats av ebola-utbrottet och anledningen är att västvärlden buntar ihop en rad länder till “Afrika”. 

Det är en förenkling att säga att ebola är en katastrof för “Afrika” som är  en kontinent med mer än 50 länder. För den större delen av de Afrikanska länderna pågår livet som vanligt, däremot sjunker turismen och farhågorna och okunskapen är stor vilket bidrar till ekonomiska problem även för länder där ebola inte förekommer. Vilket alltså är majoriteten av länderna. Och ebola är långt ifrån den mest dödliga sjukdomen i Afrika, malaria turbekulos och HIV har krävt hundratusentals fler liv än ebola bara i år. 

Myt – Ebola är världens största hälsokris

Det bör sägas att det tog världen för lång tid att vakna upp och ta ebola-utbrottet i Västafrika på allvar. Sannolikheten är stor att smittan hade kunnat begränsas om västvärlden tidigt satt in stora resurser. Men, även om ebola nu tas på allvar av världens regeringar finns det andra sjukdomar som är mer oroande. Till exempel risken för ett utbrott av en dödlig influensa, något vi inte har haft sedan Spanska sjukan 1918, en sjukdom som drabbade yngre och friska personer. 

Även om det finns åtgärdsprogram för ett liknande utbrott som Spanska sjukan konstaterar myndigheter runt om i världen att det finns mycket mer att göra och att om du räds en pandemi så är en dödlig influensa ett större hot än ebola. Ebola bör tas på allvar men sannolikheten att du som befinner dig i  västvärlden påverkas är låg och risken är att enda anledningen till att vi engagerar oss i ebola är skräck. Och med skräck sprids lätt felaktig information.

Annons:

Källor:

The Guardian

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: