Ange ditt sökord

Det som präglat säsongen har varit att antalet sjuka barn under 5 år har varit överrepresenterade bland insjuknade jämfört med tidigare år.  Foto: Shutterstock

Det som präglat säsongen har varit att antalet sjuka barn under 5 år har varit överrepresenterade bland insjuknade jämfört med tidigare år. Foto: Shutterstock

Årets influensa – toppen nådd men fler väntas insjukna

Influensasäsongen har nu nått sin topp och jämfört med de tre föregående säsongerna är det inte lika många personer som har blivit sjuka och färre har varit i behov av intensivvård. Framför allt är det barn under fem år som är mest sjuka i årets influensa.

Annons:

Det visar Folkhälsomyndighetens övervakningssystem.

Olika spridning i landet

Influensaspridningen tog fart innan jul och nådde en första topp under vecka 52. Liksom tidigare säsonger stannade spridningen av under och efter jul- och nyårsledigheterna. I slutet av januari ökade spridningen åter i alla landsdelar, för att nå en topp nationellt under vecka 6.

– Att norra Sverige får en topp tidigare än södra är inte ovanligt, det hände exempelvis även under säsongen 2016-2017, säger Emma Byström.

Samtliga övervakningssystem visar att influensan den här säsongen blev medelhög jämfört med de tre tidigare säsongerna. Förra året var influensafallen betydligt fler vid samma tidpunkt.

– Men säsongen är inte över än. Många fler väntas insjukna under de kommande veckorna även om spridningen avtar, säger utredaren Emma Byström.

Barn överrepresenterade i årets influensa

Det som präglat säsongen har varit att antalet sjuka barn under 5 år har varit överrepresenterade bland insjuknade jämfört med tidigare år. Även personer i åldersgruppen 65 år och äldre har insjuknat i högre grad än andra åldersgrupper. Samtidigt är det färre i denna åldersgrupp som har drabbats jämfört med de tidigare två säsongerna, när andra influensasorter dominerade.

De som har vaccinerat sig har ett 70-procentigt skydd. I år innehöll vaccinet skydd mot fyra influensasorter varav två var de influensa a-sorter som nu är vanligast (svin- och Hongkong-infuensan). I vaccinet fanns också två influensa b-sorter som cirkulerar framför allt på andra håll i världen. Anledningen till att små barn drabbas av årets influensa är att det är framför allt svininfluensan som sprids (80-85 procent av alla fall) och att små barn inte blev vaccineradee för 3-4 år sedan.

– Säsongen har hittills dominerats av influensa A(H1N1)pdm09. Eftersom samma influensavirus cirkulerade säsongen 2015/2016 och viruset inte har förändrats mycket, så kan man anta att en del av befolkningen fortfarande har ett visst skydd, säger mikrobiologen Mia Brytting.

I siffrorna finns bara de som sökt vård och sedan fått konstaterad diagnos via provtagning vilket gör att mörkertalet misstänks vara stort då de allra flesta aldrig söker vård. Vaccination skyddar inte alla från att bli smittade men kan dämpa så att man inte blir lika allvarligt sjuk.

Så undviker du att smittas eller sprida influensa

Redan dagen innan symtomen kommer smittar influensa och när du insjuknar är det som mest virus i kroppen. Spridningen är som störst första och andra dagen, när man vanligtvis mår som värst. I samband med att symtomen avtar minskar även smittorisken. Genom att stanna hemma från jobbet, förskolor och skolor när man mår som sämst kan man undvika att smitta andra. Om man bor tätt tillsammans med andra så kan du som är sjuk förebygga smittspridning genom att under en tid välja att sova i ett annat rum.

Det tar vanligtvis en vecka innan de värsta symtomen har klingat av, även om trötthet och hosta kan kvarstå ännu längre. Du smittar även efter att de värsta symtomen har avtagit men inte lika mycket.

Förebyggande åtgärder för att undvika och minska smittspridning

  • Tvätta händerna, särskilt när du varit ute bland folk.
  • Försöka undvik att ha nära kontakt och hålla avstånd om du eller någon i familjen  har blivit sjuk.
  • Hosta eller nys inte rakt ut i luften eftersom viruset sprids i luften.
  • Håll avstånd om andra hostar.
  • Undvik att pilla dig i ögonen, näsan eller munnen eftersom händerna ofta har virus på sig.
Annons:

Källor:

Folkhälsomyndigheten

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: