Ange ditt sökord

Ett högre BMI var kopplat till en minskad risk för död bland personer över 85 år och bland äldre på särskilt boende. Foto: Shutterstock

Ett högre BMI var kopplat till en minskad risk för död bland personer över 85 år och bland äldre på särskilt boende. Foto: Shutterstock

Övervikt positivt på ålderns höst

Bland de allra äldsta är undernäring ett stort problem som till och med kan leda till döden. De som är överviktiga kan ha ett visst skydd och till och med fetma tycks vara gynnsamt bland äldre som bor på särskilt boende.

Annons:

I en avhandling vid Umeå universitet har man vid hembesök studerat förekomsten av undernäring respektive fetma hos cirka 800 personer över 85 års ålder i Västerbotten och finländska Österbotten.

– Resultaten understryker vikten av att göra riskbedömningar bland de äldre för att förhindra undernäring och viktnedgång eftersom de kan medföra en stor risk för att avlida, säger Maria Burman, doktorand i geriatrik vid Umeå universitet.

Man såg att undernäring och lågt kroppsmasseindex, BMI, var kopplat till ökad risk för död, medan ett högre BMI var kopplat till en minskad risk för död. Det tycktes även som om förekomsten av fetma ökat medan förekomsten av undernäring inte förändrats mellan 2000 och 2015 bland personer över 85 års ålder, vilket sågs i en studie där totalt 1600 personer deltog.

I en annan studie analyserades data för 48 000 personer som var 65 år och äldre på särskilt boende i Sverige. Där framgick att högre BMI, inklusive högre grad av fetma, var kopplat till en minskad risk för död. Högre BMI tycktes gynnsamt för överlevnaden för de med normalt nutritionsstatus, de i risk för undernäring och delvis för de som klassades som undernärda. I en fjärde studie gick det inte att se någon koppling mellan undernäring och urinvägsinfektion bland äldre.

– Befolkningen åldras och därför blir det allt viktigare att förbättra kunskaperna om hur man ska klara hälsan högt upp i åldrarna. Att de äldre får i sig tillräckligt med näring är av avgörande betydelse medan det finns mindre anledning att oroa sig för övervikt som riktigt gammal, säger Maria Burman.

Annons:

Källor:

Umeå universitet

urn.kb.se

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: