Ange ditt sökord

Mer än hälften av befolkningen har övervikt eller fetma vilket ökar risken för hjärtsjukdom och för tidig död. Foto: Getty Images

Mer än hälften av befolkningen har övervikt eller fetma vilket ökar risken för hjärtsjukdom och för tidig död. Foto: Getty Images

Ökande fetma – häften av Sveriges befolkning lever nu med övervikt eller fetma

En nyligen publicerad studie i Journal of the American Heart Association är den första att belysa den oroande ökningen av fetma, vilket leder till en ökning av dödsfall till följd av hjärtsjukdomar.

Annons:

I Sverige har andelen vuxna som klassificeras som överviktiga eller fetma ökat från 46 % till 51 % mellan 2006 och 2022, enligt Folkhälsomyndigheten. Det innebär att mer än hälften av Sveriges vuxna befolkning nu tampas med övervikt eller fetma, en bekymrande trend som har fått larmklockorna att ringa på Hjärt-Lungfonden.

Fetma och övervikt ökar risken för hjärtsjukdom

Den kontinuerliga eskaleringen av övervikt och fetma i befolkningen är oroande eftersom det signifikant ökar risken för hjärtinfarkter, stroke och hjärtsvikt. Jan Nilsson, en medicinsk expert för Hjärt-Lungfonden, understryker att den här nya forskningen visar en direkt koppling mellan fetma och dödsfall orsakade av hjärt-kärlsjukdomar.

Fetmarelaterade dödsfall ökar

Fetma förekommer i ökande grad över hela världen, med USA som upplevde en tredubbling av fetmarelaterade dödsfall till följd av hjärt-kärlsjukdomar mellan 1999 och 2020.

På liknande sätt har Sverige sett en ökning av fetma i alla åldersgrupper från 2006 till 2022, enligt undersökningen Hälsa på lika villkor från Folkhälsoverket. Denna ökning observeras både bland män och kvinnor, oavsett utbildningsnivå. Den här trenden hotar att vända den stadiga minskningen av hjärt-kärlsjukdomar som setts under 2000-talet och understryker behovet av mer forskningsimplementering för att översätta dessa resultat till praktiska tillämpningar i samhället.

Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden, betonar vikten av att överföra kunskap om vikten av hälsosamma matvanor till samhället och omsätta den i praktiken.

Regionala skillnader i förekomst av fetma

Det finns dock regionala skillnader i Sverige. År 2022 hade Stockholm den lägsta andelen överviktiga eller fetma, med 46 %, medan Västernorrland hade den högsta andelen, med 60 %. Förekomsten av fetma varierade också beroende på region, med värden från 13 % i Stockholm till 22 % i Västernorrland.

Om studien kring fetma

Forskare analyserade data som samlades in från 1999 till 2020 och omfattade 281 135 dödsfall där fetma noterades som en bidragande faktor. Databasen “Multiple Cause of Death” inkluderade dödlighet och befolkningsdata från hela USA.

Fakta om övervikt och fetma

Vad är övervikt och fetma? Body Mass Index (BMI) beräknas genom att dela kroppsvikt (i kilogram) med höjd (i meter) upphöjt till kvadrat. En person med ett BMI över 30 klassificeras som fetma enligt denna beräkningsmodell, medan ett BMI över 25 indikerar övervikt. Det finns dock forskning som visar att bukfetma har större koppling till hjärtsjukdom än BMI.

Att mäta bukfetma

Den mest precisa metoden för att bedöma om en person lider av bukfetma är att använda datortomografi (CT) eller magnetisk resonanstomografi (MRT), vilka mäter mängden visceralt fett. Dessa metoder möjliggör att särskilja olika typer av fett och fastställa med säkerhet att det är det viscerala fettet som har ackumulerats runt organen. Men det är kostsamma mätmetoder.

I stället finns en betydligt enklare (och billigare) metod som anses vara ganska tillförlitlig. Medan man ofta använder BMI för att bedöma fetma, är midjemått (även kallat bukomfång) det mått som de flesta av oss bör använda när vi vill utvärdera vår risknivå för bukfetma.

Midjemått mäts genom att stå upp raklångt precis mellan där revbenen avslutas och höftbågen börjar. För barn varierar normalvärdena för midjemåttet beroende på ålder, medan det finns fasta referensvärden för vuxna kvinnor och män. En bra tumregel för barn är att räkna ut kvoten mellan midjemåttet och längden. Om kvoten är större än 0,5 indikerar det att barnet potentiellt kan ha bukfetma.

Det är viktigt att komma ihåg att midjemåttet inte tar hänsyn till om fettet är lokaliserat mellan organen (visceralt fett) eller som det mindre farliga underhudsfettet.

Så här mäter du ditt midjemått:

  1. Ta av dig skorna och stå med fötterna tätt ihop.
  2. Se till att magen är bar.
  3. Använd ett måttband av tyg som inte kan sträckas.
  4. Mät din midja 1-2 centimeter ovanför naveln och låt måttbandet passera mellan revbenen och höftbågen.
  5. Se till att andas ut helt innan du mäter, och mät utan att dra åt bandet.

Gränsvärden för midjemått i samband med bukfetma hos kvinnor:

  • Ökad risk för fetmarelaterade metaboliska komplikationer: 80 centimeter eller mer
  • Påtagligt ökad risk: 88 centimeter eller mer

Gränsvärden för midjemått i samband med bukfetma hos män:

  • Ökad risk för fetmarelaterade metaboliska komplikationer: 94 centimeter eller mer
  • Påtagligt ökad risk: 102 centimeter eller mer

Varför är Fetma farligt? Fetma ökar risken för olika sjukdomar, inklusive typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och vissa former av cancer.

Överskott av fettansamling leder också till en ökning av kroppens blodvolym, vilket kräver att hjärtat pumpar mer blod. Detta höjer blodtrycket och skapar en ökad mekanisk belastning på hjärtat, vilket kan leda till hjärtsvikt.

När kroppen inte förbrukar all den energi den får från maten lagras överskottet delvis som fett i kroppen och delvis som cirkulerande fett i blodet. Med tiden ansamlas detta fett i blodkärlens väggar och bildar plack, som kan blockera blodflödet och orsaka stroke eller hjärtinfarkt.

Bukfett frisätter hormoner som kan påverka ämnesomsättningen, inklusive hanteringen av glukos och insulin i kroppen. Detta ökar i sin tur risken för typ 2-diabetes.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: