Ange ditt sökord

Det finns ett starkt stöd för att övervikt och i viss mån dålig kondition redan vid 18 års ålder, påverkar tidig hjärt-kärlsjukdom. Det är viktigt att ha regelbunden fysisk aktivitet genom hela livet. Foto: Shutterstock

Det finns ett starkt stöd för att övervikt och i viss mån dålig kondition redan vid 18 års ålder, påverkar tidig hjärt-kärlsjukdom. Det är viktigt att ha regelbunden fysisk aktivitet genom hela livet. Foto: Shutterstock

Ökad hjärtsvikt och stroke hos män före 40

Nu ökar hjärtsvikt och stroke hos män som ännu inte fyllt 40, visar en ny studie. Forskarna ser en koppling till fetma och dålig kondition i övre tonåren.

Annons:

Hjärtsvikt och stroke är ovanliga diagnoser bland yngre, men ökar nu tydligt hos män under 40, visar en studie från Göteborgs universitet. Man har jämfört data från över en miljon svenska män som mönstrade inför militärtjänstgöringen med data från Socialstyrelsens dödsorsaksregister. Männen följdes omkring tjugo år framåt.

Andelen deltagare som vid mönstringen hade övervikt ökade under perioden och det gjorde också andelen med fetma. Under samma period försämrades också konditionsnivån något vid mönstring.

Ökning av hjärtsvikt och stroke

– Dessa faktorer, det vill säga övervikt, fetma och sämre kondition, är en del av förklaringen till den stora ökningen av hjärtsvikt som vi ser i studien, och att även stroke ökar, konstaterar David Åberg, docent på Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, specialistläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och studiens försteförfattare.

– Glädjande nog ser vi, trots ökande övervikt, en ganska kraftig minskning av hjärtinfarkt bland dessa yngre män, och att även dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar minskar, fortsätter han.

Antalet fall av hjärtsvikt inom 21 år från mönstring ökade enligt studien med 69 procent. Antalet fall av stroke, alltså hjärninfarkt och hjärnblödning, visade på samma trend. Ökningen för hjärninfarkt var 32 procent och hjärnblödning ökade med 20 procent.

Fysisk aktivitet har starkt stöd

Hjärtinfarkterna inom 21 år från mönstring minskade däremot med 43 procent och andelen avlidna i hjärt-kärlsjukdomar sjönk med 50 procent.

Att trenderna för hjärt-kärlsjukdomar går åt olika håll över tid talar för att andra och okända faktorer också spelar in. Det kan handla om viktutveckling efter mönstring, men också stress och droganvändning. Forskarna tror att kraftigt minskad rökning ligger bakom nedgången av antalet hjärtinfarkter. Faktum kvarstår dock att övervikt och fetma påverkar negativt.

– Vi ser att hjärtinfarkterna skulle minskat ännu mer om det inte vore för ökad övervikt och fetma. Våra resultat ger alltså ett starkt stöd för att övervikt och i någon mån dålig kondition redan vid 18 års ålder påverkar tidig hjärt-kärlsjukdom. På samhällsnivå blir det alltså viktigt att försöka öka fysisk aktivitet och ha goda matvanor redan i tonåren och samtidigt minska stillasittande, avslutar David Åberg.

Om studien

Studien omfattar data om 1 258 432 män som mönstrade för militärtjänstgöring i Sverige under åren 1971–1995. Snittåldern vid mönstring var 18,3 år.

Uppgifterna om männens vikt, längd och fysiska kondition vid mönstring samkördes med data i Socialstyrelsens patient- och dödsorsaksregister för perioden 1991–2016. Männen följdes alltså från mönstring och drygt tjugo år framåt.

Andelen deltagare som vid mönstringen hade övervikt, BMI på 25–30, ökade under perioden 1971–1995 från 6,6 till 11,2 procent, medan andelen med fetma, BMI på 30 och uppåt, ökade från 1,0 till 2,6 procent. Under samma period försämrades också konditionsnivån något vid mönstring.

Annons:

Källor:

Göteborgs universitet

onlinelibrary.wiley.com

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: